Godina u znaku epidemije, ali i novih projekata

30. travnja 2021. - Poslovanje Grupe Zagrebački holding u 2020. godini obilježila je kriza uzrokovana novim koronavirusom te razoran potres koji je u ožujku pogodio grad Zagreb. Proglašenje epidemije, uz mjere socijalnog distanciranja, pratile su i mjere kojima se ograničava ili potpuno obustavlja rad određenih djelatnosti, što je u velikoj mjeri utjecalo na usporavanje cjelokupnog gospodarstva, pa tako i na Zagrebački holding.

Dodatno, utjecaji regulative iz prethodnih godina u području gospodarenja otpadom, prelili su se i u 2020. i negativno su se odrazili na financijski rezultat poslovanja podružnice Čistoća, koja je poslovnu 2020. završila s 245 milijuna kuna gubitka. Naime, početkom prošle godine Ustavni sud je privremeno obustavio primjenu dopunjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom iz 2019., tako da su cijene zbrinjavanja otpada ostale nepromijenjene, a troškovi su i dalje prisutni i rastu.

Poslovni rezultat Grupe u konačnici je odraz svih tih događaja i aktivnosti. Nakon duljeg niza godina u kojima smo ostvarivali dobit, Grupa je na kraju 2020. ostvarila gubitak od 291,5 milijuna kuna, odnosno 230,4 milijuna kuna na razini društva Zagrebački holding.

Međutim, unatoč navedenim utjecajima, Grupa je održala financijsku stabilnost poslovanja te su uredno izvršavane obveze prema zaposlenima uz osiguranje radnih mjesta, koja nisu bila upitna, unatoč potpunom zatvaranju pojedinih djelatnosti. Također su podmirivane obveze prema financijskim institucijama, režijski troškovi i dobavljači.

Naglasili bismo da su svi troškovi zbog zatvaranja djelatnosti („lockdown“) pali na teret poslovanja, jer Zagrebački holding, kao trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, nije bio prihvatljivi korisnik mjera pomoći gospodarstvu koje je osigurala Vlada RH.
 

Više od 200 tisuća korisnika mjera pomoći Grupe

S druge strane, kao grupacija koja primarno posluje u javnom interesu, osigurali smo niz mjera pomoći građanima i poduzetnicima, radi ublažavanja posljedica epidemije te pomoći i saniranja posljedica potresa, čime smo dijelom preuzeli i ulogu države.
 
Značaj tih mjera možda najbolje predočuje više od 220 tisuća građana i poslovnih korisnika koji su ostvarili pravo na neku od mjera, dok financijski efekti tih mjera iznose oko 21,7 milijuna kuna manje ostvarenih prihoda. Također je osigurana pomoć i podrška građanima i lokalnoj zajednici putem donacija u novcu i materijalnim sredstvima u iznosu od 5,8 milijuna kuna.

Osigurana je i financijska pomoć zaposlenicima čiji su domovi stradali u potresu. Sukladno kolektivnim ugovorima isplaćeno je ukupno 1,2 milijuna kuna solidarnih potpora za otklanjanje posljedica potresa.
 Realizirano 298,3 milijuna kuna ili 33,4% više ulaganja u sustav vodoopskrbe i odvodnje

Trpjele su investicije, jer je zaustavljen investicijskih ciklus velikih nabava. Izuzetak su ulaganja u proširenje kapaciteta i u unaprjeđenje kvalitete usluga, koja su ostvarena u ukupnom iznosu od 484,9 milijuna kuna. Najznačajnija ulaganja odnose se na izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže i mreže za odvodnju, koja su ostvarena u iznosu od 298,3 milijuna kuna i veća su za 74,6 milijuna kuna ili 33,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Dodatnih 171,7 milijuna kuna realizirano je kroz nabavu imovine temeljem ugovora o zamjeni nekretnina s Gradom Zagrebom (zemljište i građevinski objekt Veletržnice i hladnjače). Također je realizirano i 72,6 milijuna kuna ulaganja u izgradnju objekata javne namjene i izgradnju naselja Podbrežje. U 2020. dovršen je jedan od kapitalnih projekata za grad i građane Zagreba - rekonstrukcija kompleksa Kliničke bolnice Sveti Duh i dogradnja Dnevne bolnice s podzemnom garažom
 

Odobreno 22,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava

U 2020. godini Europska komisija odobrila je sufinanciranje dva projekta ukupne vrijednosti 27,2 milijuna kuna, od kojih su 22,8 milijuna kuna bespovratna sredstva. Povezanom društvu Gradska plinara Zagreb u svibnju je za projekt „Jačanje kibernetičke sigurnosti za sigurnu i pouzdanu distribuciju plina“ odobreno 2,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Nekoliko mjeseci kasnije, podružnici Robni terminali Zagreb odobren je projekt „Vanjsko teretno parkiralište Zagreb – Žitnjak“. Ukupna vrijednost projekta je 24 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi su u visini 85% vrijednosti projekta i iznose 20,4 milijuna kuna.

Također je nakon izvještajnog razdoblja, u ožujku 2021. godine, potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“, a za koji se pripremamo još od 2018. godine. Ukupno je kroz projekt odobreno 75,7 milijuna kuna bespovratnih sredstva ili 80% vrijednosti projekta.
 Usmjereni na rast i razvoj

S obzirom na negativne utjecaje regulatornog zakonodavstva na poslovanje te utjecaje epidemije na gospodarstvo, prilagodili smo planove za sljedeće srednjoročno razdoblje. Pred nama je ponovno proces restrukturiranja i promjena koji je nužan da bi osigurali preduvjete za nastavak investicijskog ciklusa te refinanciranje obveznica. Fokus nam je također na povlačenju sredstava iz EU fondova. Još smo 2019. krenuli s izradom kataloga investicija, kako bi što kvalitetnije pripremili projekte za novu financijsku perspektivu 2021.-2027. i mogućnost financiranja iz EU fondova. Neki projekti iz tog kataloga već su u fazi realizacije.

U protekloj godini također je realiziran dio ciljeva vezanih uz širenje na nova područja opskrbe plinom. Na javnom natječaju Hrvatske energetske regulatorne agencije, raspisanom u zadnjem kvartalu 2020., Gradska plinara Zagreb – Opskrba odabrana je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na 11 novih distribucijskih područja, za razdoblje od 3 godine, počev od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine, uz zadržavanje postojećih distribucijskih područja u gradovima Zagrebu i Bjelovaru.

Godina koja je iza nas pokazala je i da kompleksnost jednog takvog sustava, kao što je Grupa Zagrebački holding, također omogućuje brzu prilagodbu izvanrednim situacijama. Svakodnevno se suočavamo s brojnim izazovima u poslovanju i to na gotovo svim razinama. No zahvaljujući sinergiji unutar Grupe, u stanju smo gotovo trenutačno odgovoriti i reagirati na krizna stanja, što u konačnici osigurava i stabilnost poslovanja te kontinuitet i stabilnost usluga koje pružamo građanima Zagreba.

Detaljnije informacije o ostvarenim poslovnim rezultatima u 2020. godini možete pronaći na sljedećim poveznicama: