Obveznice

Obveznice povezane s održivim poslovanjem

Obavijest o konačnim uvjetima izdanja obveznica povezanih s održivim poslovanjem
Notice on the Final Terms of the Issue of Sustainability-Linked Bonds
 
Obavijest o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu obveznica povezanih s održivim poslovanjem
Notice on the Determined Price and the Total Allocated Amount of Sustainability-Linked Bonds
Obavijest o trajanju Razdoblja ponude i očekivanom raspornu Premije rizika
Notice on duration of the Offering Period and on expected range of the Risk Premium
Javni poziv na upis Obveznica povezanih s održivim poslovanjem
Upisnica
Obavijest o potencijalnom sudjelovanju Međunarodne financijske korporacije u postupku upisa Obveznica
Notice on potential participation of International Finance Corporation in subscription of Notes
Obavijest o obradi podataka

Prezentacija za investitore
 
Izjava o jamstvu

Informacijski memorandum izdavanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivim poslovanjem

 
Okvir za obveznice povezane s održivim poslovanjem
Strategija održivosti Zagrebačkog holdinga za razdoblje od 2023. do 2028. godine
Neovisno mišljenje
Informacija o matičnoj državi članici
Information on Home Member State

Zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba od dana 27. travnja 2023.  (klasa: 024-01/23-03/193, urbroj: 251-16-04-23-2) o davanju suglasnosti za zaduživanje Izdavatelja izdanjem Obveznica
Suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske od dana 19. svibnja 2023. (klasa: 403-02/23-01/34, urbroj: 513-05-06-23-2) na davanje jamstva Grada Zagreba po dugoročnom zaduženju Izdavatelja