Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016)  naručitelji – obveznici primjene Zakona – dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 200.000,00 kuna, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 500.000,00 kuna.

Temeljem Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza u postupcima javne nabave između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ured za javnu nabavu Grada Zagreba kao Središnje tijelo za javnu nabavu u ime naručitelja obvezu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje na : https://www.zagreb.hr/javna-nabava/869