Sukob interesa

Temeljem čl. 75 do čl. 83 Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) Zagrebački holding d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.
 
KLJUČNA TOČKA d.o.o.
Zagreb (Grad Zagreb)
Zavižanska 20
OIB: 65369376888

ICF PROGRESS d.o.o.
Bogovićeva ulica 4 
Zagreb
OIB 14732210731

ICF d.d.
Bogovićeva ulica 4 
Zagreb
OIB 81191879568

DELTA ALIUS d.o.o.
Bogovićeva ulica 4 
Zagreb
OIB 97435239161

ICF GRUPA d.o.o.
Bogovićeva ulica 7 
Zagreb
OIB 43045360388

CGS Capital d.o.o.
Miramarska 24
Zagreb
OIB 28282983081

LUXIMA d.d.
Ulica Andrije Hebranga 32
Zagreb
OIB 49554500212

BRODOSPAS d.d.
Obala Lazareta 2
Split
OIB 39030031494

Gamepires d.o.o.
Slavonska avenija 6 A
Zagreb
OIB 06567129625

G.B.M. d.o.o.
Iločka ulica 9
Zagreb
OIB 94555156559

Meridia Savjetovanje d.o.o.
Ul. Milana Ogrizovića 37
Zagreb
OIB 87019502479

EKO-REPRO ELEMENTI d.o.o.
Dankovečka ulica 9
Zagreb
OIB 19301115116

ODVJETNIČKI URED ANA GLOWATZKY SESAR
Ksaverska cesta 35
Zagreb
OIB: 07781077349

SMART-IT, obrt za računalne usluge, vl. Tomislav Novaković 
Ivlje 10
Zagreb
OIB 68568251845
MM DOMIN d.o.o.
Mikulići 70
Zagreb
OIB 59803024324

MAR-Co.INVEST d.o.o.
Hrvatske Republike 31/A
Osijek
OIB: 99963255479

K&H PHOTO, obrt za fotografske usluge, vl. Ksenija Pučak
Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 78
Zagreb
OIB 7322336516

ETF Airways d.o.o.
Ulica Javora 2
Stupnički Obrež (Općina Stupnik)
OIB 40026370127

Zaklada ICF
Bogovićeva 4
Zagreb
OIB 63996515356

BETA BALBUS d.o.o.
Bogovićeva 4
Zagreb
OIB 90132015179

BRENKO POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
Šestinska cesta 19 B
Zagreb
OIB 15235545205

Brenko Mrkoci Smola d.o.o.
Šestinska cesta 19B
Zagreb
OIB 68571886552

Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka OD d.o.o.
Ivana Lučića 2A
Zagreb 
OIB 58186870694

Agronaut d.o.o.
Ulica Vjekoslava Heinzela 62A
Zagreb
OIB 77234725941

IRONCREW d.o.o.
Hrgovići 26
Zagreb
OIB 31513726442

"PROGMAR" ISTRAŽIVANJA - VL. TVRTKO MARAS
Debanićeva 19
Zagreb
OIB 45847888159

NIL d.o.o.
Babonićeva 111
Zagreb
OIB 50216023612