Zagrebačke ceste

Web stranica: www.zgceste.hr

Donje Svetice 48, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 2356 444
E-mail: zgceste@zgh.hr

OIB: 85584865987-008
IBAN: HR6723600001400480314

 
 

O PODRUŽNICI

Podružnica je registrirana za održavanje, upravljanje i zaštitu nerazvrstanih cesta u gradu Zagrebu. Ukupno održava 2.627 km cesta, u zimskom razdoblju organizira i provodi rad Zimske službe s 292 ekipe  raspoređene u 17 baza. Posjeduju dvije asfaltne baze, od kojih je jedna reciklažna.

Održava vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju i opremu na sveukupnoj cestovnoj prometnoj mreži te 457 semaforiziranih lokacija, cestovne objekte i mostove (94 mosta raspona preko 10 m te 7 velikih). Daje suglasnosti za radove na bivšim javnim i nerazvrstanim cestama te odobrenja o uspostavi privremene regulacije prometa.

Obavlja i djelatnost sakupljanja i oporabe neopasnog otpada, zaprima neopasni građevni otpad i proizvodi reciklirani agregat koji dalje koristi u cestogradnji.
 
Osnovna je 5. ožujka 1947. godine pod nazivom Cestogradnja, gradsko poduzeće za niske gradnje u Zagrebu. Nakon niza statusnih promjena, 2006. godine Zagrebačke ceste pripajaju se Gradskom komunalnom gospodarstvu d.o.o., koje 2007. godine mijenja naziv u Zagrebački holding d.o.o.

Podružnica ima implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015.


Voditelj podružnice

Jurica Krleža

Tel.: +385 (0)1 2356 414
E-mail: zgceste@zgh.hr
 

Fotogalerija

1/16