Nabava

Temeljem članka 244. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je obvezan poslati na objavu obavijesti javne nabave za sve nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa iz članaka 12. Zakona (Nabava robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna i nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna) U postupcima javne nabave velike vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH, a u postupcima javne nabave male vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u EOJN RH, a mogu se objaviti i u Službenom listu Europske unije. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude upućujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i Službenom listu Europske Unije.

Pregled objava prema vrstama ugovora/nabave:
 
Grad Zagreb - Objave javne nabave