Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

Web stranica: www.gskg.hr

Savska cesta 1, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 456 5811
E-mail: info@gskg.hr

OIB: 03744272526
IBAN: HR9023600001102384253 
 

O DRUŠTVU

Trgovačko društvo Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. najveći je upravitelj zgradama u Zagrebu i Hrvatskoj. Osnovano je kao javno poduzeće temeljem odluke zagrebačke Gradske skupštine od prosinca 1990. godine. Nakon usklađivanja općih akata, u veljači 1996. godine, službeno je registrirano kao Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Krajem 2005. godine preimenovano je u podružnicu GSKG, koja posluje unutar Zagrebačkog holdinga d.o.o., da bi od studenoga 2013. godine ponovno promijenilo status u trgovačko društvo
 
Primarna djelatnost GSKG d.o.o. je održavanje stambenih objekata u sklopu koje Društvo nudi pravnu i tehničku pomoć za 
  • otklanjanje nedostataka kod preuzimanja zgrade,
  • izradu programa upravljanja i održavanja objekta
  • izvođenje potrebnih radova,
  • redovno i izvanredno održavanja,
  • hitne popravke,
  • sanaciju pročelja, krovova,
  • održavanje dizala.
Također na zahtjev suvlasnika osigurava stručnu pomoć pri sklapanju međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju, zastupanje suvlasnika pred sudovima i drugim tijelima vlasti, pomoć pri utvrđivanju i rješavanju vlasničkih odnosa te upisa u zemljišne knjige. 

Za potrebe velikih popravaka na zgradama suvlasnicima se nudi mogućnost financiranja tih investicija kreditiranjem od 5 do 15 godina s povoljnim kamatama.

Društvo, uz tržišnu, obavlja i komunalnu djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, u sklopu koje održava javne prolaze, pothodnike, fontane i javne WC-e. Također održava jedan od simbola grada Zagreba - Grički top.


Osoba ovlaštena za zastupanje

Marko Šarić, direktor

Tel.: +385 (0)1 45 65 800
E-mail: ured.direktora@gskg.hr

 

Fotogalerija

1/14