Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Zaštita potrošača u Zagrebačkom holdingu osigurana je kroz rad zajedničkog Povjerenstva za reklamacije potrošača društava Zagrebački holding d.o.o., Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 
 
Pisani prigovori na usluge Zagrebačkog holdinga, neovisno o djelatnosti, rješavaju se u stručnim službama podružnica i ovisnih društava, dok zajedničko Povjerenstvo predstavlja tijelo koje rješava reklamacije potrošača vezane uz javne usluge kojih su pružatelji društva Zagrebački holding d.o.o., Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, javne usluge kojih je pružatelj Grupa Zagrebački holding su: distribucija prirodnog plina, javna vodoopskrba i javna odvodnja, opskrba plinom u javnoj usluzi te prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada).
 
Povjerenstvo se sastoji od sedam članova i sedam zamjenika, od kojih dva člana i dva zamjenika člana predlažu udruge (savezi udruga) za zaštitu potrošača, a pet članova i pet zamjenika određuje se iz reda zaposlenih radnika Društva i povezanih društava.
 
Povjerenstvo za zaštitu potrošača u Zagrebačkom holdingu djeluje od 2009. godine. Odlukom od 27. srpnja 2018. povjerenstvo mijenja naziv u - zajedničko Povjerenstvo za reklamacije potrošača društava Zagrebački holding d.o.o., Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., te djeluje u sljedećem sastavu: 
 
Blaženka Vlahović  (Gradska plinara Zagreb d.o.o.) članica, predsjednica Povjerenstva
Tomislav Lončar (Hrvatska udruga za zaštitu potrošača) član, zamjenik predsjednice Povjerenstva
Sanja Kumpar (podružnica Čistoća) članica
Sanja Horvat-Janković  (podružnica Čistoća) članica
Damir Komerički  (Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.) član
Karolina Mokos  (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.) članica
Mato Dabčević (Društvo "Potrošač") član
Andrea Brkić  (podružnica Čistoća) zamjenica člana
Lucija Bilanović (podružnica Čistoća) zamjenica člana
Suzana Jureško (Gradska plinara Zagreb d.o.o.) zamjenica člana
Miroslav Glišić (Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.) zamjenik člana
Silvio Sedinić  (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.) zamjenik člana
Zdenka Kocmur - (Hrvatska udruga za zaštitu potrošača) zamjenica člana
lgor Vujović - (Društvo "Potrošač") zamjenik člana

Građani se navedenom Povjerenstvu mogu obratiti pisanim putem na adresu:

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41
N/r
Tanje Kezelj Liović. tajnice Povjerenstva za zaštitu potrošača


te putem e-maila tanja.kezelj-liovic@zgh.hr i faksa: 01/6429 029. Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 01/ 6420-038
 
O djelokrugu rada Povjerenstva saznajte više uvidom u Pravilnik o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača.