Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Zaštita potrošača u Zagrebačkom holdingu osigurana je kroz rad zajedničkog Povjerenstva za reklamacije potrošača društava Zagrebački holding d.o.o., Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 
 
Pisani prigovori na usluge Zagrebačkog holdinga, neovisno o djelatnosti, rješavaju se u stručnim službama podružnica i povezanih društava, dok zajedničko Povjerenstvo predstavlja tijelo koje rješava reklamacije potrošača vezane uz javne usluge kojih su pružatelji društva Zagrebački holding d.o.o., Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, javne usluge kojih je pružatelj Grupa Zagrebački holding su: distribucija prirodnog plina, javna vodoopskrba i javna odvodnja, usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, opskrba plinom u javnoj usluzi te prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada).
 
Povjerenstvo se sastoji od sedam članova od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva. Članove i zamjenike članova Povjerenstva bira se na način da dva člana Povjerenstva i dva zamjenika predlažu udruge (savezi udruga) za zaštitu potrošača a pet članova Povjerenstva i pet zamjenika određuje se iz reda zaposlenih radnika Društva i povezanih društava.
 
Na temelju članka 14. Izjave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (pročišćeni tekst od 30. rujna 2021.) i Odluke direktora društava Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Zagreb, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb,  KLASA: ZGH-01-17-1003, Ur.broj: 01-08-01-22-14 (MJ), sve u vezi članka 26. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/2022), Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o., na 675. sjednici održanoj 10.06.2022. godine donijela je Pravilnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača.

Odlukom Uprave Društva od 27. srpnja 2022. godine, sukladno čl. 4. i 5. Pravilnika o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga d.o.o., imenovani su sljedeći članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici:
 
Blaženka Vlahović  (Gradska plinara Zagreb d.o.o.) članica, predsjednica Povjerenstva
Tomislav Lončar (Hrvatska udruga za zaštitu potrošača) član, zamjenik predsjednice Povjerenstva
Damir Komerički  (Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.) član
Silvana Ljubičić (Autobusni kolodvor Zagreb) članica
Silvio Sedinić  (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.) član
Mato Dabčević ("Potrošač" Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske) član
Anita Krajnović (Korporativni servisi) članica
Suzana Jureško (Gradska plinara Zagreb d.o.o.) zamjenica člana
Zdenka Kocmur (Hrvatska udruga za zaštitu potrošača) zamjenica člana
Miroslav Glišić (Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.) zamjenik člana
Luka Tušek (Autobusni kolodvor Zagreb) zamjenik člana
Lucija Katavić (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.) zamjenica člana
lgor Vujović ("Potrošač" - Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske) zamjenik člana
Danijela Jurakić (Korporativni servisi) zamjenica člana

Građani mogu dostaviti pisani prigovor navedenom Povjerenstvu osobno u poslovne prostorije i putem pošte na adresu:

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41
N/r
Tanje Kezelj Liović. tajnice Povjerenstva za zaštitu potrošača


te putem elektroničke pošte na adresu: reklamacije.potrosaca@zgh.hr i faksa: 01/6429 029. Dodatne informacije mogu zatražiti pozivom na broj telefona 01/ 6420-038
O djelokrugu rada Povjerenstva saznajte više uvidom u Pravilnik o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača i I. Izmjene Pravilnika o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača