Naših godinu dana od potresa u Zagrebu

22. ožujka 2021. - Prije godinu dana Zagreb je pogodila serija potresa, najjača u posljednjih 140 godina. Prvi i najsnažniji od 5,5 stupnjeva zabilježen u 6:24 sati. Ubrzo nakon potresa, na ulice su izašli brojne interventne ekipe, među kojima su bili i posebno oformljeni timovi radnika Zagrebačkog holdinga. U suradnji s nadležnom gradskim uredima, stavili smo u funkciju sve raspoložive resurse i angažirali maksimalan broj radnika koji su bili svakodnevno na dispoziciji građanima 24 sata na dan dokle god je to bilo potrebno.
 
Također smo donijeli niz mjera s ciljem pružanja pomoći građanima i poslovnim subjektima u sanaciji posljedica potresa.

U nastavku donosimo sažetak svih realiziranih aktivnosti i mjera pomoći za građane Zagreba te za poslovne subjekte.

Sanacija šteta od potresa
S obzirom da se potres dogodio u nedjelju, kada je bilo na raspolaganju oko trećina zaposlenih, da bi cijeli sustav funkcionirao, što se tiče komunalnih službi Grada Zagreba, svi kapaciteti preusmjereni su na čišćenje grada. Na poslove podružnice Čistoća preusmjerenI su radnici podružnica Zrinjevac i Zagrebačkih cesta te povezanog društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., odnosno oko 500 zaposlenih, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Podružnica Čistoća je uz angažman mehanizacije i ljudi na raščišćavanju grada i odvoz građevinske šute i glomaznog otpada, u danima nakon potresa na lokacije koje su najviše pogođene nepogodom postavila kontejnere (sanduke) u koje su građani mogli odlagati građevinsku šutu nastalu sanacijom. Podružnice je od 22. ožujka zbrinula 4.281 tonu glomaznog otpada, 73 tone otpadnog drva te 7.144 tone građevinske šute, odnosno ukupno je realizirano oko 2.300 odvoza s kiperima/grajferima te oko 130 kontejnera s glomaznim otpadom, građevinskom šutom i otpadnim drvom.

Nakon čišćenja, sve javne prometne površine su redovito prane za što je podružnica Čistoća utrošila ukupno više od 8.200 sati (odnosi se na rad cestara, autocisterni, čistilica velikih i malih te radnika na čišćenju i pranju javno prometnih površina).

Podružnica Zrinjevac je, u koordinaciji s ekipama Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba od 22. ožujka te sljedećih 20-ak dana bila prisutna na terenu s dvije autoplatforme i s pratećim ekipama ljudi. Također je angažirana na čišćenju grada i odvozu građevinske šute.

Podružnica Zagrebačke ceste također je uključena u sanaciju posljedica potresa u vidu čišćenja grada od građevinske šute te odvoza i zbrinjavanja građevinskog otpada. Od 22. ožujka do 31. prosinca 2020. u Radnoj jedinici Reciklaža građevinskog otpada (dalje u tekstu: RGO) na Tišinskoj 26, podružnica je zaprimila 59.630 tona građevinskog otpada od rušenja objekata. Za usporedbu, u 2018. godini na RGO je prihvaćeno 16.801 tonu građevinskog otpada, a u 2019. godini 12.314 tona građevinskog otpada. Aktivnosti na čišćenju grada od građevinskog otpada koji je ili posljedica potresa ili je nastao sanacijom posljedica potresa, provode se u kontinuitetu te su nastavljene i u 2021. godini.

Dodatne timove i mehanizaciju angažirala su i povezana društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. i VIO d.o.o. te GSKG d.o.o. Distribucijski centar Gradske plinare Zagreb d.o.o. je od 22. ožujka do 29. lipnja 2020. zaprimio 14.477 poziva. Evidentirano je oko 7.000 potrošača, koji su nakon potresa ostali bez plina, te su angažirane sve raspoložive ekipe koje su svakodnevno na terenu ispitivale propusnost plinskih instalacija. Građanima koji su zbog potresa preventivno zatvorili plin, Gradska plinara Zagreb d.o.o. ne naplaćuje poslove iz svoje nadležnosti pri puštanju plina u objekte.

Vodoopskrba i odvodnja je nakon potresa u ožujku odradila približno 50 intervencija na sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda. Također je pregledano stanje javne kanalske mreže te je izvršena provjera kvalitete vode, gdje su rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju potvrdili da je isporučena voda zdravstveno ispravna prema propisanim zakonskim uvjetima. Tijekom cijelog tog perioda, uz sve dodatne teškoće, građani grada Zagreba niti u jednom trenutku nisu ostali bez pitke vode, a sustav odvodnje funkcionirao je bez zastoja. Uslijed potresa u prosincu došlo je do ispada iz pogona 3 bunara (po jedan u Petruševcu, Zapruđu i Strmcu), koja su hitnom intervencijom ekipa  Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., u suradnji s HEP-om, vraćena u pogon u roku od 2 sata.Uspostava izvanrednih besplatnih linija za pomoć građanima

Nekoliko sati nakon potresa u ožujku u Pozivnom centru Zagrebačkog holdinga uspostavljene su izvanredne besplatne telefonske linije za građane na brojevima 0800 8802 i 0800 8805. Isti brojevi telefona bili su dostupni i nakon potresa 29. prosinca 2020. Na besplatnim brojevima telefona od 22. ožujka zaprimljeno je 63.000 poziva. Od toga je 43.000 poziva zaprimljeno u razdoblju do 28. prosinca 2020.

Mjere pomoći fizičkim i pravnim osobama
Zagrebački holding i povezana društva VIO i Gradska plinara Zagreb uveli su i mjere pomoči fizičkim osobama – vlasnicima nekretnina koje su stradale u potresu u vidu smanjenja ili obustave režijskih troškova, dok je Zagrebački holding zakupce/tvrtke koje imaju ugovor u najmu prostora, a nisu mogli obavljati djelatnost zbog posljedica potresa, oslobodio plaćanja zakupnine. Do 31.12.2020. godine ukupno je 78.256 poslovnih korisnika i fizičkih osoba ostvarilo pravo na neku od olakšica na mjesečnoj razini.

Ukidanje parkirališne naknade i besplatno premještanje vozila oštećenih u potresu
Također je ukinuta parkirališna naknada u javnim garažama Gorica, Langov trg, Tuškanac, Petrinjska i Jelkovec i vanjskim i to za sve građane od 28. ožujka do 27. travnja 2020., te od 27. travnja za one građane kojima je izdana potvrda Stožera civilne zaštite da su njihovi objekti neuporabljivi za stanovanje  te je istu koristilo 78 korisnika.

Odlukom o besplatno parkiranje obuhvaćene su i vanjske parkirne površine na području gradskih četvrti Gornji Grad, Donji Grad, Podsljeme, Gornja Dubrava i Sesvete, odnosno ukupno  2.406 parkirališnih mjesta. Odluka je bila na snazi od 28. ožujka do 18. svibnja 2020.  Korisnicima javnih parkirališta s adresom boravka ili prebivališta na području Donjeg grada; Gornjeg grada-Medvešćaka, Sesveta, Gornje Dubrave i Podsljemena omogućeno je i privremeno obustavljanje važenja povlaštenih i komercijalnih parkirališnih karata kupljenih u prethodnom periodu (na zahtjev korisnika). Do isteka ostvarenog prava ovu je mjeru koristilo 375 korisnika.

Za vlasnike vozila oštećenih u potresu koja nisu u voznom stanju, a u trenutku oštećenja su bila parkirana na označenim javnim parkiralištima, omogućeno je premještana vozila na zahtjev vlasnik na neku od lokacija na području Grada Zagreba po njihovom odabiru ili na istočno parkiralište Zagrebačkog velesajma. Premještaj se obavlja bez ikakvog troška za vlasnike vozila. Mjera je na snazi od 26. ožujka 2020., te je u sklopu mjere premješteno 375 vozila.

Mjere pomoći putem donacija
Grupa Zagrebački holding također je osigurala pomoć građanima i lokalnoj zajednici putem donacija građevinskog materijala te financijskih sredstava za saniranje posljedica potresa. Ukupno je donirano 5.839.799 kuna u novcu i materijalnim sredstvima. Od tog iznosa, u korist računa Grada Zagreba za posebne namjene uplaćeno je ukupno 4.764.800 kuna za saniranje posljedica potresa.

Zagrebački Holding i povezana društva, uključili su se u akciju donacije materijala za građane, na poziv Gradskog ureda  za mjesnu samoupravu, u sklopu koje je nabavljeno raznog građevinskog materijala ukupne vrijednosti 906.004 kuna (s PDV-om). Podružnice Zagrebačke ceste i Zrinjevac također su uključene u podjelu građevinskog materijala građanima čije su nekretnine oštećene u oba potresa.

Pomoć zaposlenicima čiji domovi su stradali u potresu
Svi djelatnici čiji su domovi stradali u potresu ostvarili su pravo na solidarnu potpora za otklanjanje posljedica elementarne nepogode u visini jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodna tri mjeseca. U sklopu ove mjere, ukupno je isplaćeno 1.191.932  kuna solidarnih potpora za otklanjanje posljedica potresa za 159 radnika.

Također su imali pravo i na plaćeni dopust u trajanju od 7 dana (plaćeni dopust za slučaj štete na stambenom objektu u kojem živi zaposlenik uslijed elementarne nepogode u trajanju od 7 dana). Ovu mjeru koristilo je 123 radnika koji su ukupno iskoristili 781 dan plaćenog dopusta za otklanjanje posljedica potresa.


Organizacija smještaja u hostelu Arena
Zagrebački holding je, na temelju Naloga o mobilizaciji od strane MUP-a RH, Ravnateljstva civilne zaštite, angažiran na organizaciji smještaja (boravak i prehrana) za građane grada Zagreba, čiji su objekti nastradali u potresu 22. ožujka 2020. Smještaj je osiguran u hostelu Arena, kojim upravlja podružnica Vladimir Nazor, od 11. rujna 2020. godine. Prethodno su građani bili smješteni u Studentskom domu Cvjetno naselje. Na temelju navedenog Naloga, u hostelu Arena na dan 28. prosinca 2020. bilo je smješteno 183 osobe – građana Zagreba. Nakon potresa, koji je 29. prosinca pogodio Sisak, Petrinju, Glinu i Zagreb, u hostel Arena Zagreb primljene su još četiri obitelji iz Zagreba te je krajem godine u hostelu ukupno bilo smješteno 199 osoba.

Kako bi se građanima smještenim u hostelu osigurao kvalitetniji boravak, Zagrebački holding dodatno je uredio zajedničke prostore, nabavljen je i dodatni namještaj te više od 110 hladnjaka. Također je osiguran internet u cijelom hostelu.

Pomoć suvlasnicima zgrada
Povezano društvo GSKG d.o.o. osiguralo je pomoć suvlasnicima zgrada. Preko tehničkih područnih službi, na kojima je najveći broj oštećenih zgrada (Centar, Črnomerec, Maksimir, Medvešćak, Trešnjevka i Trnje) zaprimljeno je više od 2 500 dojava suvlasnika i njihovih predstavnika, prvenstveno vezano uz žurno otklanjanje izravne opasnosti te poduzimanju daljnjih potrebnih radnji za izvođenje detaljnije sanacije (dobivanje potrebne suglasnosti suvlasnika, priprema projektne dokumentacije, osiguravanje potrebnih sredstava i dr.). Na tim intervencijama je neposredno nakon potresa na terenu organiziran rad 50-ak ekipa sa svom raspoloživom (teškom) mehanizacijom, a zbog  velikog broja svakodnevnih intervencija ekipe su raspoređivane sukladno potrebama. Temeljem prijave Gradske plinare Zagreb d.o.o., GSKG je također sanirao neispravne plinske instalacije nakon potresa u 160 zgrada. Uz to je sanirano i 30 oštećenih dizala. 

Dodatno je GSKG, bez naplate naknade, osigurao uslugu pripreme zahtjeva, prijave i ishođenja dokumentacije potrebne za prijavu na Javni poziv MGIPU-a za subvenciju radova privremene mjere sanacije na zgradama oštećenim u potresu, a kojima je upravitelj. Prijavljeno je 1 434 zgrada u ukupnom iznosu od 99.252.274 kune. Do kraja 2020. godine zaprimljeno je 735 rješenja Ministarstva kojim je ukupno zgradama odobreno 25.219.462 kune. U svrhu osiguranja potrebnih sredstava, svakodnevno se zaprimaju zahtjevi predstavnika i suvlasnika zgrada za odobravanjem kredita. Do veljače 2021. obrađeno je zahtjeva za kreditima za oko 900 zgrada, koje su odlučile samostalno iz pričuve financirati obnovu. 

Sanacija zaštićenih spomenika nulte kategorije
Na gradskom groblju Mirogoj došlo je do oštećenja Upravne zgrade, mrtvačnice, arkada i crkve. Nakon preliminarnog nalaza statičara, poduzete su mjere hitne sanacije, radi zaštite ljudskih života i sprečavanja veće štete. Mjere su i dalje na snazi. Najveća oštećenja pretrpjele su arkade i crkva Krista Kralja koji su zaštićeni spomenici nulte kategorije. Na web stranici podružnice Gradska groblja postavljena je virtualna šetnja mirogojskim arkadama kako bi Korisnicima omogućili pregled oštećenih grobnih mjesta. Također je izrađen i digitalni očevidnik šteta nastalih na grobovima s točnom lokacijom i fotografijom koja je dostupna građanima na web stranici podružnice Gradska groblja putem aplikacije tražilica pokojnika tj. sva oštećena grobna mjesta su foto evidentirana uz opis oštećenja. Za sve nužne radnje u saniranju posljedica potresa unutar podružnice bila su angažirana 42 zaposlenika ili 14,3% od ukupnog broja zaposlenih koji su, uz redovne poslove, obavljali i poslove sanacije posljedica potresa.