Kalendar korporativnih događanja

Raspored objava financijskih izvještaja za društvo Zagrebački holding d.o.o. u 2019. godini:
30.4.2019. Objava revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu
30.4.2019. Objava revidiranog konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu
30.9.2019. Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2019. godinu - nerevidirano
30.9.2019. Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2019. godinu- nerevidirano

*Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi.