Kalendar korporativnih događanja


Raspored objava financijskih izvještaja za društvo Zagrebački holding d.o.o. u 2024. godini:
30. 4. 2024. Objava revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu
30. 4. 2024. Objava revidiranog konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu
30. 9. 2024. Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2024. godinu - nerevidirano
30. 9. 2024. Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2024. godinu - nerevidirano

Raspored objava financijskih izvještaja za društvo Zagrebački holding d.o.o. u 2023. godini:
 
30. 4. 2023. Objava revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu
30. 4. 2023. Objava revidiranog konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu
30. 9. 2023. Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2023. godinu - nerevidirano
30. 9. 2023. Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2023. godinu - nerevidirano

*Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi.

Raspored objava financijskih izvještaja za društvo Zagrebački holding d.o.o. u 2022. godini:
 
30. 4. 2022. Objava revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu
30. 4. 2022. Objava revidiranog konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu
30. 9. 2022. Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2022. godinu - nerevidirano
30. 9. 2022. Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2022. godinu - nerevidirano

*Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi.

Raspored objava financijskih izvještaja za društvo Zagrebački holding d.o.o. u 2021. godini:
 
30. 4. 2021. Objava revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu
30. 4. 2021. Objava revidiranog konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu
30. 9. 2021. Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2021. godinu - nerevidirano
30. 9. 2021. Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2021. godinu - nerevidirano

*Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi.

Raspored objava financijskih izvještaja za društvo Zagrebački holding d.o.o. u 2020. godini:
 
29. 5. 2020. Objava revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu
29. 5. 2020. Objava revidiranog konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu
30. 9. 2020. Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2020. godinu - nerevidirano
30. 9. 2020. Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2020. godinu - nerevidirano

*Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi.

Raspored objava financijskih izvještaja za društvo Zagrebački holding d.o.o. u 2019. godini:
 
30. 4. 2019. Objava revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu
30. 4. 2019. Objava revidiranog konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu
30. 9. 2019. Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2019. godinu - nerevidirano
30. 9. 2019. Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2019. godinu - nerevidirano

*Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi.