Aktualnosti
Izjava o načinu korištenja javne usluge odvoza otpada
Objavljeno 24. veljače 2020.
Podružnica Čistoća započela je slanje Izjava o načinu korištenja javne usluge i popratne obavijesti, u svrhu pokretanja sustava evidencije i omogućavanja odabira zapremnine spremnika za miješani komunalni otpad.
Operativno komunikacijski odjel i ophodarska služba
Objavljeno 19. veljače 2020.
Iz operativno komunikacijskog odjela putem internih aplikacija, u realnom vremenu, uspostavljeno je praćenje vozila u izvršavanju svakodnevnih poslova prikupljanja otpada i stanja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na zelenim otocima koji su opremljeni senzorima za dojavu popunjenosti.
Od 10. veljače tjedni odvoz papira, plastične i metalne ambalaže
Objavljeno 7. veljače 2020.
Otpadni papir, plastičnu i metalnu ambalažu od ponedjeljka, 10. veljače  podružnica Čistoća odvozi jednom tjedno. Biootpad u gradskim četvrtima Donja Dubrava, Sesvete i Donji grad odvozi se  promijenjenim danima odvoza.
Naplata odvoza otpada po postojećim cijenama
Objavljeno 31. siječnja 2020.
Obzirom na odluku Ustavnog suda o privremenoj obustavi primjene dopunjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom iz 2019. godine, koju je donijela Vlada RH, Grad Zagreb, odnosno ZGH-Čistoća će do konačne Odluke Ustavnog suda naplatu odvoza otpada obračunavati kao i do sada, odnosno po postojećim cijenama.
Javna nabava