Internetske i mobilne aplikacije

Internetske i mobilne aplikacije

holdingcentar.zgh.hr- ZAGREB sada
 
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 
 • prijava stanja vodomjera
 • prijava kvara
 • pregled računa i uplata
 • provjera stanja računa i potrošnje vode
 • dostava računa putem elektroničke pošte
 • preuzimanje ispostavljenih računa .pdf

Preuzmite mobilnu veziju aplikacija MOJ RAČUN za iOS i Android operativne sustave!

                             Obeo mobilna aplikacija

Koristite Obeo mobilnu aplikaciju za kupnju autobusnih karata za preko 7.000 stanica. Karte možete jednostavno kupiti koristeći kreditnu karticu i registracijom Vašeg profila. Podatke unesete jednom i poslije toga kartu kupite jednim klikom.

S aplikacijom možete jednostavno pretraživati autobusne linije prema vremenu polaska, trajanju putovanja ili cijeni.
 
Preuzmite besplatnu Obeo aplikaciju na App Store ili Google Play

Kupnja parkirališnih karata- ZgPark

Dvojezična mobilna aplikacija koja omogućuje kupnju svih oblika parkirališnih karata za zatvorena i otvorena parkirališta, (moguće je kupiti satne, dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje parkirališne karte, povlaštene i komercijalne, kao i izvršiti plaćanje dnevnih parkirališnih karata).
 
Aplikaciju ZgPark za Android možete preuzeti klikom na sliku dolje.

 


Alikaciju Zgpark za iOS možete preuzeti klikom na sliku dolje

Očitanje potrošnje plina

Na LINKU se možete informirati o očitanju potrošnje plina
           
Kontakt telefoni: 01 643 77 82, 01 643 77 83 , a prijava stanja se može obaviti i preko besplatnog broja 0800 3445  te putem e-maila: ocitanja@plinara-zagreb.hr.
 


Komunalni računi

Uvid u stanje
 • komunalnih računa i usluga koje plaćate za stambeni i garažni prostor
 • ugovorene i prinudne pričuve
 • ugovorene i zaštićene najamnine
 • naknada za potrošnju i uređenje voda
 • naknada za odvoz komunalnog otpada, iznos za potrošnju vode.


Završni račun zgrade

Uvid u završni račun zgrade, ako njome upravlja Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, možete pogledati ovdje!

 
Prijava matičnih podataka

Obveznici (pravne i fizičke osobe) plaćanja
 • naknada za odvoz komunalnog otpada
 • naknada za potrošnju vode
 • pričuva za prostore u zgradama koje su na upravljanju kod GSKG d.o.o.
 • komunalna naknada,
 • naknada za uređenje voda, bez obzira prima li obveznik jednu ili više naloga za plaćanje (uplatnica) za navedene naknade za stambeni i garažni prostor
Osobne podatke mogu dostaviti ovdje.

Zagrebački holding prikuplja podatke o OIB-u za obveznike plaćanja naknada, sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju.

 

Primajte jedinstvenu uplatnicu u svoj osobni korisnički pretinac putem sustava e-Građani!

Zagrebački holding uključio se u sustav e - građani unutar kojeg je dostupan osobni korisnički pretinac. Ulaz u sustav: e-usluge

Osobni korisnički pretinac je osnovna e-usluga sustava e-Građani. Sustav e-Građani može koristiti svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 15 godina koji posjeduje elektroničku vjerodajnicu s Liste prihvaćenih vjerodajnica.

Ako ne posjedujete neku od navedenih vjerodajnica, posjetite najbližu poslovnicu Financijske agencije (FINA), i na označenim šalterima zatražite vjerodajnice za e-Građane.

Za izdavanje vjerodajnica ne naplaćuje se naknada, a uz pomoć njih možete izvršiti prijavu na e-usluge u sustavu e-Građani te Osobni korisnički pretinac.
 
 
Vodič za pametne telefone - Mirogoj
Cemetery guide - Mirogoj Zagreb