Mjere pomoći poslovnim subjektima s kojima surađuje Zagrebački holding

22. travnja 2020. Pandemija virusa (COVID-19) zahvatila je Hrvatsku i grad Zagreb, te je Nacionalni Stožer civilne zaštite s tim u svezi donio odluke i izdao preporuke o ograničenjima kretanja i okupljanja, poslovanju subjekata u gospodarstvu, robnom prometu i uslugama, režimu javnog prometa, zatim nabavi, distribuciji i primjeni sredstava zaštite od prijenosa i širenja bolesti kao i standardima samozaštitnog ponašanja građana u vrijeme epidemije.

Nadalje, Zagreb je 22. ožujka pogodio i potres koji se uzrokovao oštećenja brojnih objekata, a posljedice su dodatno utjecale i na uobičajeno obavljanje poslova.

Zagrebački holding sa svojim povezanim društvima već je ranije donio mjere pomoći građanima kao što su: odgoda plaćanja režija za umirovljenike, besplatni parking u garažama i na javnim površinama za građane pogođene potresom, besplatan odvoz oštećenih vozila, glomaznog otpada i šute, oslobađanje plaćanja režija za građane čiji su objekti značajnije oštećeni u potresu.

S obzirom da je i zakupnicima u poslovnim prostorima u vlasništvu Zagrebačkog holdinga ugroženo poslovanje te je došlo do obustave rada ili značajnijeg pada prihoda, s ciljem pomoći našim partnerima, donesena je odluka kojom se osiguravaju sljedeće mjere:

Komitentima podružnice Upravljanje nekretninama, Tržnice Zagreb i Gradska groblja koji su pogođeni potresom, kroz dvije kategorije:

I. Komitenti koji nisu mogli obavljati djelatnost u iznajmljenom prostoru zbog posljedica potresa jer je prostor neuporabljiv – oslobađaju se zakupnine u 100% iznosu (od 22.03.2020. do ponovne uporabe);

II. Komitenti koji su u djelomično oštećenim prostorima, ako je oštećenje utvrđeno od strane ovlaštene stručne osobe, na pisani zahtjev zakupnika - oslobađaju se zakupnine najdulje 3 mjeseca.

Komitentima podružnice Upravljanje Nekretninama, Autobusni Kolodvor Zagreb i RTZ koji su pogođeni COVID-19 u dvije kategorije:

I. Komitenti koji nisu obavljali svoju djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite – oslobodit će se 50% zakupnine od 19. ožujka 2020. do ukidanja mjera;

II. Komitenti koji su obavljali djelatnost, ali su posredno pogođeni krizom uzrokovanom Covid-19, tako da im je smanjen prihod– odobrit će se odgoda plaćanja od 90 dana i mogućnost obročne otplate na 12 mjeseci, uz podnsen zahtjev.

Komitentima podružnice Tržnice i Gradska groblja u tri kategorije:

I. Komitenti koji nisu obavljali svoju djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite –  u cijelosti će se osloboditi plaćanja zakupnine za razdoblje od 19. ožujka do ukidanja mjera;

II. Komitenti koji nisu obavljali djelatnost, ali ne zbog same odluke Stožera CZ, nego zbog nemogućnosti Tržnica Zagreb da osigura  alternativnu infrastrukturu (klupe, kućice, prostore) u skladu sa zahtijevanim okolnostima  – u cijelosti će se osloboditi plaćanja zakupnine od 19. ožujka do stjecanja uvjeta za korištenje predmeta zakupa;

III. Zakupnici kojima je smanjen prihod uslijed posljedica uzrokovanim virusom COVID-19 mogu biti oslobođeni plaćanja zakupnine u iznosu od 20% do najviše 50%, uz pisani zahtjev, – u razmjernom smanjenju postotka prihoda.

Zahtjeve za ostvarenje navedenih mjera pomoći, potrebno je uputiti podružnici najkasnije do 22. 05. 2020. na tipiziranim obrascima.


Tipizirani obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava koje proizlaze iz ovih mjera:

Obrazac 1 - Zahtjev za umanjenjem zakupnine zbog potresa

Obrazac 2 - Zahtjev za umanjenjem zakupnine zbog COVID- 19

Obrazac 3 - Zahtjev za umanjenjem zakupnine- Tržnice Zagreb
 

Svi zakupnici koji su zaprimili račune, a pripadaju nekoj od navedenih kategorija, mogu se javiti kroz Pozivni centar i broj 072 500 400 te putem elektroničke pošte info@zgh.hr kako bi se ranije generirani račun stornirao, a potraživanja obustavila u skladu s konkretnom mjerom.

28. svibnja 2020. - NAPOMENA: Rok za predaju zahtjeva za ostvarivanje mjera pomoći poslovnim subjektima istekao je zaključno s 22. 05. 2020.