Komunalni radnik u primarnoj reciklaži

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 13. ožujka 2019 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Komunalni radnik u primarnoj reciklaži
Broj radnika: 41
Trajanje potrebe: Određeno, 6 mjeseci (probni rad od jednog mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Radno iskustvo: -
Posebni uvjeti: Radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl..3. točka 16.,18.,26. i 56. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvietima rada - obvezan prethodni zdravstveni pregled. Osposobljen za postupanje s opasnim otpadom i osposobljen za rad na preši i ostalim strojevima.
Uvjeti rada: Rad na otvorenom, smjenski rad
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, ispis radnog staža HZMO

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.