Politika zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Politika zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za Zagrebački holding d.o.o.

 
Upravljanje zdravljem i sigurnošću integralni je dio procesa upravljanja tvrtkom Zagrebački holding d.o.o. Društvo je predano razvijanju i primjeni učinkovitih sustava, normi i praksi zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Zagrebački holding d.o.o., svi njegovi zaposlenici se kroz proaktivno poslovanje obvezuju upravljati i trajno poboljšavati sustav upravljanja s ciljem osiguranja sigurnih i zdravih mjesta rada i aktivnosti.

Cilj je omogućiti i održavati zdravo i sigurno radno okruženje te smanjiti rizik za zaposlenike, dobavljače, posjetitelje i građane na koje aktivnosti tvrtke mogu utjecati, istovremeno ispunjavajući očekivanja zaposlenika i ostalih sudionika vezano uz kvalitetnije uvjete rada i usluge.

Kako bismo očuvali siguran i zdrav radni okoliš, svi smo odgovorni za održavanje visokih standarda zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, a naše rukovodstvo u tome mora preuzeti ulogu vođenja osobnim primjerom.
 
Temeljne odrednice politike zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu:
  • Zaštititi zdravlje naših zaposlenika na način da osiguravamo i održavamo te usklađujemo svoje djelatnosti za sigurno i zdravo radno mjesto sukladno zakonskim zahtjevima i standardima,
  • Progresivno identificirati, eliminirati i kontrolirati rizike i poticati zaposlenike da prijave prepoznate rizike te kroz odgovarajuće prilagodbe, hijerarhiju mjera i ostale kontrole sprječavamo incidente, nesreće, ozljede, oboljenja i profesionalne bolesti,
  • Odgovornim ponašanjem u zaštiti okoliša, primjenom procesa i tehnologija za smanjenje zagađivanja okoliša, sačuvati čist okoliš za buduće generacije,
  • Osigurati učinkovito korištenje svih vrsta energenata i prirodnih resursa, smanjiti količinu otpada i onečišćenje voda te tako podupirati naša nastojanja za smanjenje štetnih utjecaja na klimatske promjene,
  • Osiguravanje adekvatnog i kompetentnog nadzora nad svim aktivnostima tvrtke gdje dolazi do značajnog rizika,
  • Vjerodostojnim informacijama o realizaciji ciljeva i praćenjem uspješnosti sustava i primijenjenih mjera zaštite na radu osigurati primjerenu kontrolu i stalno poboljšanje,
  • Efektivno pratiti, provjeravati i slijedom toga ocjenjivati tvrtku u pogledu zdravlja i sigurnosti,
  • Poduzimati mjere za stalno unapređenje kulture sigurnosti te svijesti svih zaposlenika putem programa edukacije u području održivog razvoja, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti. 

Ova Politika se odnosi na sve razine poslovanja i na sva područja djelovanja u Zagrebačkom holdingu d.o.o. i  podliježe redovitoj provjeri primjerenosti svrsi i kontekstu Društva, a važeća verzija je uvijek javno dostupna putem interneta.
 
Na ovaj način ostvarujemo dugoročni cilj za rad bez ozljeda, bez incidenata i bez onečišćenja okoliša!
 
Predsjednik Uprave
Ivan Novaković
Zagreb, travanj 2022.