Autobusni kolodvor

4. svibnja 2017. Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Autobusni kolodvor Zagreb

Za potrebe projekta rekonstrukcije Autobusnog kolodvora Zagreb, potrebno je poboljšati energetska svojstva građevine prometne namjene, smještena na prostoru između Av. Marina Držića, Strojarske i Branimirove ulice, sagrađene 1985. godine, ukupne visine od kote terena do najvišega krova oko 24 m, tlocrtnih dimenzija u etaži prizemlja oko 120 x 49 (22) m.
U cilju poboljšanja energetskih svojstava građevine potrebno je obuhvatiti cjelovitu obnovu zgrade sa svim mjerama poboljšanja energetske učinkovitosti uz zadovoljenje tehničkih propisa i načela ekonomičnosti, a obuhvaća mjere poboljšanja toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade, vanjske stolarije, tehničkih sustava u zgradi kao sustava: grijanja, ventilacije, klimatizacije i hlađenja, te korištenje alternativnih izvora energije (obnovljivi izvori energije - sunčeva energija) kao što je ugradnja fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje električne energije snage približno 120 kW u cilju što veće zamjene energenta električne energije proizvodnjom vlastite.

Za potrebe provedbe navedenoga projekta iskazuje se potreba za zapošljavanjem:

- 3 diplomirana inženjera građevinske struke te
- 3 diplomirana inženjera prometa

Prijava putem online obrasca