Zbrinjavanje uklonjenih dijelova nevremenom oštećenih građevina i hortikulture21.07.2023.- Građevinski otpad i otpad iz hortikulture nastao zbog nevremenom uzrokovanih oštećenja privatnih objekata i vrtova, građani Grada Zagreba mogu dopremiti i besplatno zbrinuti na slijedećim lokacijama:

• uklonjene dijelove nevremenom oštećenih građevina na lokaciju Podružnice Zagrebačke ceste - Tišinska ulica 26,
• uklonjene dijelove nevremenom oštećene hortikulture na lokacijama Podružnice Zrinjevac - Čret 2e i Jankomir 1,
za vrijeme trajanja akcije čišćenja grada od posljedica nevremena.
 
Na navedenim lokacijama zaprimaju se isključivo oštećeni dijelovi građevina i polomljeni dijelovi stabala koji su posljedica nevremena koje je pogodilo Grad Zagreb tijekom srpnja 2023. godine.

Na navedenim lokacijama ne može se zaprimati otpad i/ili materijal koji nije posljedica nevremena. 
 
Radno vrijeme svih navedenih lokacija: ponedjeljak -  subota od 7 do 15 sati.