Zaprimanje jedinstvene uplatnice Zagrebačkog holdinga putem e-maila

23. veljače 2024. Zagrebački holding od veljače omogućuje korisnicima zaprimanje jedinstvene uplatnice Zagrebačkog holdinga putem e-maila, u PDF formatu.

Ova usluga omogućava elektroničku dostavu računa odmah nakon njegovog kreiranja te će se korisnicima koji odaberu ovu opciju obustaviti slanje tiskanih računa putem pošte. Za odabir je dovoljno, putem kamere ili QR čitača na mobilnom uređaju očitati QR kod koji se nalazi na tiskanom računu, te u ponuđeni obrazac upisati željenu adresu elektroničke pošte. Nakon toga računi će svaki mjesec stizati direktno u sandučić elektroničke pošte korisnika. Račun u PDF formatu za usluge Zagrebačkog holdinga ima istu pravnu vrijednost kao i tiskani račun koji dolazi poštom.

Nakon uvođenja usluge plaćanja jedinstvene uplatnice putem KEKS Pay aplikacije bez naknada, novom funkcionalnošću elektroničke dostave računa Zagrebački holding  nastavlja unaprjeđenje svojih usluga i poboljšanje kvalitete korisničkog iskustva uz stalnu brigu o zaštiti okoliša.

Za sve dodane informacije ili pomoć pri aktivaciji ove usluge možete nas kontaktirati putem telefona 072 500 400 i e-maila holding.centar@zgh.hr ili dolaskom u poslovnice Holding centara, Ulica grada Vukovara 41 i Dubečka 2.

Štedimo papir, sačuvajmo šume! Zajedno činimo značajan korak prema očuvanju okoliša.