Plaćanje jedinstvene uplatnice i putem KEKS Pay aplikacije

07. srpnja 2022. - S ciljem unaprjeđenja usluga, digitalizacije te stalne skrbi o zaštiti okoliša, Zagrebački holding je u suradnji s Erste bankom omogućio svojim korisnicima da jedinstvene uplatnice (JUP) mjesečno primaju digitalno u KEKS Pay aplikaciju te ih plaćaju trajno bez naknada i bez drugih troškova. KEKS Pay mobilna aplikacija je besplatna, a mogu je koristiti klijenti svih banaka neovisno o tome žive li u Hrvatskoj ili inozemstvu. Zagrebački holding usluzi KEKS Pay režije priključio se s jedinstvenom uplatnicom kojom su obuhvaćene: komunalna naknada, naknada za uređenje voda, naknada za odvoz komunalnog otpada (podružnica Čistoća) te potrošnja vode (ViO d.o.o.).
 
Prema riječima Borisa Sesara, člana Uprave Zagrebačkog holdinga, suradnja s KEKS Payem ostvarena je s primarnim ciljem da se za naše sugrađane otvori još jedan kanal putem kojeg će, ne samo moći plaćati račune bez naknade, već iste zaprimati u digitalnom obliku. Zagrebački holding također je preuzeo na sebe sve troškove za transakcije, te je usluga za korisnika KEKS Paya besplatna, no Holding ujedno ostvaruje veće uštede na troškovima papira, tiska i dostave na kućnu adresu. Pritom ne treba zanemariti niti ekološki aspekt ove usluge jer se sa svakim računom koji se prestane tiskati i dostavljati fizički na kućne adrese smanjuje emisija Co2, što doprinosi očuvanju okoliša. Podsjetio je i da građani već sada mogu koristiti uslugu elektronskog računa i otkazati primanje papirnatog računa putem servisa e-Građani, a KEKS Pay je još jedan, dodatni digitalni kanal putem kojeg račune ujedno mogu i platiti bez naknade.
 
Više od 280.000 korisnika aplikacije u tri godine
Tijekom nešto više od tri godine, koliko je aplikacija prisutna na tržištu, usporedo s rastom broja korisnika rastao je broj dostupnih usluga. Od početnog slanja i primanja novca među prijateljima, aplikacija KEKS Pay danas nudi brojne mogućnosti, pri čemu su samo neke od njih kupnja GSM bonova i plaćanje cestarina, plaćanje parkinga, mogućnost uplaćivanja donacija, plaćanje u webshopovima i trgovinama koje podržavaju plaćanje KEKS Payem, te plaćanje komunalnih usluga u sve većem broju hrvatskih gradova. Kako ističe Zdenko Matak, član Uprave Erste banke, glavne prednosti KEKS Paya su jednostavnost, sigurnost te činjenica da su korisnici u većini slučajeva oslobođeni plaćanja bilo kakvih naknada. Aplikaciju trenutno aktivno koristi više od 280.000 korisnika od čega su 75% klijenti drugih banaka. Popularnost aplikacije najbolje predočuje dnevni prirast od 200-300 novih korisnika. Kako je istaknuo, aplikacija je namijenjena svima, bez obzira na to u kojoj banci imaju otvoren račun, a KEKS Payem mogu plaćati i građani koji žive u inozemstvu i koriste platne kartice stranih banaka.
 
Kako aktivirati plaćanje jedinstvene uplatnice putem KEKS Pay aplikacije
Za korištenje usluge plaćanja jedinstvene uplatnice bez naknade, potrebno je na mobitel instalirati besplatnu aplikaciju KEKS Pay, zatim odabrati opciju „KEKS Pay režije“ te u samo dva koraka poslati zahtjev Zagrebačkom holdingu za primanje jedinstvene uplatnice u aplikaciju. Po odobrenju zahtjeva od strane Holdinga, buduće jedinstvene uplatnice korisnici neće primati na kućnu adresu, već ih u KEKS Pay primaju digitalno i u PDF formatu, a po želji i na e-mail. Sve transakcije u KEKS Payu se mogu izvršiti terećenjem debitnih, kreditnih ili prepaid kartica bilo koje banke (Visa, Mastercard®, Maestro® ili Diners Club), terećenjem besplatnog prepaid KEKS računa unutar aplikacije ili drugih transakcijskih računa Erste banke. Korisnik plaćanje izvršava jednim pokretom prsta u trenutku kada to poželi.

Nakon izvršene uplate jedinstvene uplatnice jednim pokretom prsta, potvrda o uplati korisnik automatski prima na svoj na e-mail. Sve transakcije su korisnicima u KEKS Payu dostupne 11 godina, a pripadajući dokumenti u PDF formatu najmanje dvije. U tom smislu KEKS Pay predstavlja ujedno arhivu računa koja je korisnicima uvijek dostupna, pa čak i ako deinstaliraju aplikaciju i kasnije je ponovno instaliraju. Korisnik od usluge „KEKS Pay režije“ po želji može odustati u bilo kojem trenutku, a deaktivacija usluge se provodi također digitalno putem aplikacije.
 
Korak 1. Korak 2. Korak 3.