U povodu Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu: Predstavljamo Politiku zaštite zdravlja na radu u Zagrebačkom holdingu

Očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja te osiguravanje sigurnog radnog mjesta uz odgovorno ponašanje u zaštiti okoliša, temeljne su odrednice Politike zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, koju je Uprava Zagrebačkog holdinga usvojila u travnju ove godine.


28. travnja 2022. - Svjetski i nacionalni dan sigurnosti i zdravlja na radu, koji se obilježava na današnji dan, 28. travnja, promiče prevenciju nesreća na radu i profesionalnih bolesti na globalnoj razini. Ove godine, Međunarodna organizacija rada (ILO) dodatno ističe potrebu za unapređenjem socijalnog dijaloga prema kulturi sigurnosti i zdravlja.

Tim povodom predstavljamo  Politiku zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, koju je Uprava društva Zagrebački holding d.o.o. donijela u travnju ove godine.

​Zaštita zdravlja i sigurnost na radnom mjestu integralni je proces i zajednička odgovornost, kako radnika tako i poslodavca. Ova Politika predstavlja obvezu za sve sastavnice našeg Društva i sve naše zaposlenike na proaktivno i trajno unaprijeđenje sustava upravljanja s ciljem osiguranja sigurnih i zdravih mjesta rada i aktivnosti.

Temeljne odrednice politike zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Zagrebačkom holdingu:
  • Zaštititi zdravlje naših zaposlenika na način da osiguravamo i održavamo te usklađujemo svoje djelatnosti za sigurno i zdravo radno mjesto sukladno zakonskim zahtjevima i standardima,
  • Progresivno identificirati, eliminirati i kontrolirati rizike i poticati zaposlenike da prijave prepoznate rizike te kroz odgovarajuće prilagodbe, hijerarhiju mjera i ostale kontrole sprječavamo incidente, nesreće, ozljede, oboljenja i profesionalne bolesti,
  • Odgovornim ponašanjem u zaštiti okoliša, primjenom procesa i tehnologija za smanjenje zagađivanja okoliša, sačuvati čist okoliš za buduće generacije,
  • Osigurati učinkovito korištenje svih vrsta energenata i prirodnih resursa, smanjiti količinu otpada i onečišćenje voda te tako podupirati naša nastojanja za smanjenje štetnih utjecaja na klimatske promjene,
  • Osiguravanje adekvatnog i kompetentnog nadzora nad svim aktivnostima tvrtke gdje dolazi do značajnog rizika,
  • Vjerodostojnim informacijama o realizaciji ciljeva i praćenjem uspješnosti sustava i primijenjenih mjera zaštite na radu osigurati primjerenu kontrolu i stalno poboljšanje,
  • Efektivno pratiti, provjeravati i slijedom toga ocjenjivati tvrtku u pogledu zdravlja i sigurnosti,
  • Poduzimati mjere za stalno unapređenje kulture sigurnosti te svijesti svih zaposlenika putem programa edukacije u području održivog razvoja, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti. 
Primjenom temeljnih odrednice politike zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, ostvaruje se dugoročni cilj za rad bez ozljeda, bez incidenata i bez onečišćenja.