Upravljanje zgradama

1. Što GSKG kao upravitelj zgrada poduzima protiv neplatiša?
U slučaju da pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu, provodi se kontinuirano opominjanje (na mjesečnim nalozima za plaćanje naznačuje se postojeći dug). Jednom godišnje svim dužnicima šalju se opomene pred ovrhu.

U slučaju da suvlasnik niti nakon opomene ne podmiri dugovanje, pokreće se ovršni postupak te se iznos dugovanja povećava i za troškove postupka.

2. Na koji način se bira predstavnik suvlasnika, koja je njegova uloga i ovlasti?
Predstavnik suvlasnika je osoba koja predstavlja vezu između upravitelja i suvlasnika zgrade. O izboru predstavnika odlučuje većina suvlasnika koji Međuvlasničkim ugovorom određuju ovlasti, obveze i odgovornosti predstavnika.

Među ostalim, suvlasnici ovlašćuju predstavnika da zaključuje ugovore (o upravljanju, najmu zajedničkog prostora, osiguranju i sl.), organizira naplatu kućnih režija, ako se ne plaćaju kroz pričuvu, sudjeluje u odabiru izvoditelja radova koje provodi upravitelj, ovjerava radne naloge kao potvrde izvođenja određenog posla, brine da se zajedničke prostorije i zemljište koje služi zgradi koristi prema dogovoru većine suvlasnika.

Predstavnik treba upoznati suvlasnike sa stanjem računa pričuve, stanjem zgrade potrebnim radovima na njezinom održavanju, troškovima izvođenja određenih sanacija…

Važno je naglasiti i da predstavnik ne može donositi odluke umjesto suvlasnika.

3. Postoji li mogućnost zamjene predstavnika suvlasnika u zgradi?
Suvlasnici imaju pravo opomenuti ili odmah izabrati drugog predstavnika suvlasnika u slučaju da isti ne poštuje Međuvlasnički ugovor odnosno ne ispunjava svoje obveze.

Kako suvlasnici predstavnika određuju ugovorom, svaka promjena takve osobe treba biti regulirana i izmjenom Međuvlasničkog ugovora, što svojim potpisom potvrđuje većina (gledano prema udjelu vlasništva).

4. Trebao bih kontakt predstavnika suvlasnika!
Ako je Upravitelj vaše zgrade GSKG, molimo da se za navedeno pitanje obratite u Odjel ugovaranja i marketinga na adresi Savska cesta 1.

5. Što je pričuva i zašto je moram plaćati?
Zajednička pričuva je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima definirana kao temeljni prihod stambene zgrade za potrebe održavanja njezinih zajedničkih dijelova i uređaja.

Pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika nekretnine, namijenjena za pokriće troškova njezinog održavanja i poboljšavanje.

Neplaćanjem pričuve dovodi se u pitanje održavanje zgrade (tekuće održavanje npr. redovito servisiranje dizala i kotlovnica, čišćenje dimovodnih kanala, provođenje dezinsekcije i sl., kao i veće sanacije na zgradi poput obnove pročelja, sanacije krova i sl.), kao i poboljšanje kvalitete življenja u njoj.
Naravno da i trošak neplaćanja postaje puno veći kada se naplati ovrhom (zatezne kamate te troškovi postupka).

6. Tko i na koji način može povećati iznos pričuve?
Suvlasnici koji su sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju dogovaraju visinu zajedničke pričuve, prema financijskim mogućnostima i potrebama održavanja zajedničkih dijelova zgrade, što ugrađuju u godišnji program upravljanja.

Iznos pričuve može se povećati odlukom većine suvlasnika. Odluka u tom slučaju obvezuje i ostale koji nisu potpisali aneks međuvlasničkog ugovora.

Ukoliko iznos pričuve koji se naplaćuje zgradama koje su u prinudnoj upravi, jedva pokriva osnovne potrebe zgrade, a u slučaju da postoje opravdane potrebe izvođenja nužnih i obveznih radova, pričuvu upravitelj može povećati bez suglasnosti suvlasnika.

7. Postoji li mogućnost zamjene krovnih prozora novcima iz zajedničke pričuve?
Na temelju članka 387. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96) donesena je Uredba o održavanju zgrada temeljem koje se novcima iz zajedničke pričuve mogu financirati isključivo troškovi redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Kako bi se u navedenom slučaju točno utvrdilo radi li se o zajedničkim dijelovima zgrade, ako je upravitelj zgrade GSKG molimo korisnike da se jave u Odjel pravnih poslova GSKG-a na adresi Savska c.1 osobno, na e-mail adresu pravni@gskg.hr ili na brojeve telefona:

Centar, Maksimir, Medveščak tel: 45 65 842
Susedgrad, Črnomerec,Sesvete tel: 45 65 864
Trnje, Zaprešić, Dubrava, Novi Zagreb (od a do m) tel: 45 65 927
Trešnjevka, Peščenica, Novi Zagreb (od n do ž) tel: 45 65 954