Potrošnja vode

1. Na koji način mogu promijeniti broj članova kućanstva za potrošnju vode?
U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), zahtjev je potrebno popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom od strane predstavnika suvlasnika.
 
Ako stambena zgrada nema svog predstavnika, zahtjev može podnijeti obveznik plaćanja, uz potpis i broj osobne iskaznice.
Zahtjevi se dostavljaju do 25-tog u mjesecu za tekući mjesec:
 
 • poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p.p. 896, 10001 Zagreb
 • osobno na adresi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
 • telefaksom na broj  01/6163-226 ili
 • e-mailom na vio.info@zgh.hr šalje se skenirani dokument.
 
ZAHTJEV
 
2. Kako mogu plaćati potrošnju vode prema svom očitanju vodomjera?
Očitanje vodomjera možete dojaviti u razdoblju od 27. do 30./31. u mjesecu i to:
 
 • putem web obrasca na www.vio.hr
 • telefonom na broj 01/6163-617
 • putem pošte (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 896, 10001 Zagreb)
 • dojaviti se stanje može i putem broja 072/500 400
 
3. Zašto plaćam toplu vodu, kad vodu grijem plinom?
Uobičajeno zgrade koje imaju plin nemaju toplu vodu. Moguće su iznimke, ali molimo korisnike da se za odgovor obrate predstavniku suvlasnika, odnosno Vodoopskrbi i odvodnji, upitom na e-mail vio.info@zgh.hr
 
4. Koju naknadu mogu platiti karticom?
 
U Holding centru karticom se može platiti naknada za potrošnju vode:
 
- jednokratno:
 • Diners
 • Visa, Maestro, MasterCard (debitna kartica sve banke)
 • Visa premium (PBZ)
 
- obročna otplata: 
 • Diners, 2-12 rata (minimalno 40,00 €)
 • Visa premium (PBZ), 6 rata (minimalno 2,00 €)
 • Visa (Zagrebačka banka),  2-12 rata (minimalno 67,00 €)
 
5. Kome se obratiti kod reklamacije računa?
Kod reklamacije računa korisnici se mogu obratiti u:
 
Holding centar Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10 000 Zagreb
 
Također, korisnici informacije mogu dobiti i pozivom na broj Holding centra 072 500 400 (cijena prema tarifi telekomunikacijskog operatora korisnika).
 
 
6. Može li korisnik sam očitati vodomjer?
Korisnik može očitati i dojaviti stanje na vodomjeru svaki mjesec od 27. do 30. u mjesecu.
Stanje vodomjera korisnici mogu dojaviti:
 
 • direktno preko stranice
 • telefonom na broj 01 6163 617 ili 072 500 400
 • putem pošte: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 896, 10001 Zagreb
 
ZAHTJEV
 
 
7. Na koji način se regulira preplata utroška vode?
Kada je u pitanju preplata, korisnik usluge može:
 
 • navedeni iznos računa umanjiti za preplatu i razliku platiti (ako je preplata manja od ispostavljenog računa)
 • putem ispunjenog zahtjeva za preknjiženje zatražiti povrat preplate putem ispunjenog zahtjeva za povrat preplate
 
Ispunjen Zahtjev potrebno je dostaviti kako je navedeno na istome ZAHTJEV
 
8. Na koji način se vrši promjena broja članova kućanstva?
U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), zahtjev je potrebno popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom od strane predstavnika suvlasnika. Ako stambena zgrada nema svog predstavnika evidentiranog u ViO d.o.o., zahtjev može podnijeti obveznik plaćanja, uz potpis i broj osobne iskaznice.
 
Zahtjevi se dostavljaju do 25.-tog u mjesecu za tekući mjesec:
 
 • poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 896, 10001 Zagreb
 • osobno - pisarnica (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb)
 • kao skenirani dokument na e-mail vio.info@zgh.hr
 
ZAHTJEV
 
9. Kako se vrše promjene naziva potrošača uvjetovane promjenom vlasništva ili najma?
Ukoliko se radi o potrošaču s vlastitim vodomjerom potrebno je:
 
 • ispuniti zahtjev, potpisan od strane potrošača i kontakt broj telefona
 • zahtjevu priložiti kopiju dokumentacije temeljem koje je vidljiva promjena (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o nasljeđivanju ili dr.) i zapisnik o primopredaji stana (ako se radi o novom stanu kupljenom od investitora/izvođača iz kojeg je vidljiv broj vodomjera koji se prenosi
 
ZAHTJEV
 
Kompletirani zahtjev s dokumentacijom možete dostaviti:
 
 • poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
 • skenirano na e-mail vio.info@zgh.hr
 
Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu naziva korisnika vrši Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.
 
10. Kako se može promijeniti adresa dostave računa ili ispravak pogrešno iskazanog imena, prezimena, adrese na računu i sl.?
Potrebno je ispuniti zahtjev i dostaviti ga:
 
 • poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
 • skenirano na e-mail vio.info@zgh.hr
 
ZAHTJEV
 
Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu vrši Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.
 
11. Je li je "bijela voda" zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju?
Pojava bijele vode posljedica je punjenja cjevovoda tijekom koje se ponekad događa da zrak ostane "zarobljen" u obliku sitnih mjehurića. Kada se voda ispušta iz slavine sitni mjehurići zraka čine vodu "bijelom". Izlaskom otopljenog zraka na površinu, voda vrlo brzo postaje bistra te je u potpunosti zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju.
 
12. Kolika je tvrdoća vode u vodoopskrbnom sustavu grada Zagreba, Samobora, Svete Nedelje i općine Stupnik?
Podatci o tvrdoći vode na vodocrpilištima grada Zagreba, Samobora, svete Nedelje i općine Stupnik objavljuju se mjesečnom dinamikom na službenoj stranici Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.
Više možete saznati na: Tablica kvalitete vode za Zagreb i Samobor
Odgovore na ostala pitanja iz područja rada Vodoopskrbe i odvodnje možete pogledati na www.vio.hr