Komunalni otpad

1. Ukoliko ne koristim stan, moram li plaćati odvoz komunalnog otpada?

- fiksna naknada, odnosno “hladni pogon“ ne postoji
- stranka može aktivirati “stanje mirovanja“ prilikom kojeg se usluga u potpunosti ukida
- potrebno je dostaviti potvrdu MUP-a kojom dokazuje da na predmetnom objektu nema osoba s prijavljenim prebivalištem ili boravištem
- obrazac za prijavu promjene broja članova kućanstva na predmetnom objektu (iz kojeg je vidljivo da na objektu nema prijavljenih osoba)
- zadnji pregled obračuna potrošnje električne energije (poleđina računa za električnu energiju)

Navedeno dostaviti u Podružnicu Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82.