Komunalna naknada

1. Kako se određuje visina komunalne naknade?
Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
  1. vrijednosti obračunske jedinice-boda (B), određene u kunama po m²;
  2. koeficijenta zone (Kz),
  3. koeficijenta namjene (Kn).
Koeficijent zone (Kz) određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za pojedine zone, ovisno o pogodnostima položaja i komunalnoj opremljenosti određenoga područja, prema vlastitim uvjetima i mjerilima.

Koeficijent namjene (Kn)  za stambeni i garažni prostor iznosi 1,00.

2. Može li se dobiti oslobođenje od plaćanja komunalne naknade budući da nitko ne koristi stan?
Komunalna naknada plaća se neovisno o korištenju prostora.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade na zahtjev obveznika, a za tekuću godinu, može se ostvariti samo Rješenjem grada Zagreba. Osnova za oslobađanje je imovinski cenzus. Zahtjev je potrebno uputiti u Gradski ured za prostorno uređenje, Odjel za komunalne poslove, na područnom uredu prema mjestu stanovanja.