Jedinstvena uplatnica

1. Koje su obveze obuhvaćene jedinstvenom uplatnicom?
Jedinstvenom uplatnicom zasad su obuhvaćene slijedeće obveze:
 • komunalna naknada
 • naknada za uređenje voda
 • stambena pričuva (za prostore u zgradama koje su na upravljanju kod Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o.)
 • najamnina (za prostore koji su u vlasništvu Grada Zagreba)
 • naknada za odvoz komunalnog otpada (podružnica Čistoća)
 • naknada za potrošnju vode (ViO d.o.o.).
2. Je li moguće plaćanje jedinstvene uplatnice karticama?
Moguće je u pokretnom uredu (Master, Maestro i Visa)

Moguće je ugovoriti trajni nalog putem American Express i Diners Club kartica, Zagrebačke banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., i elektroničko prezentiranje računa preko Zagrebačke banke d.d..

Jedinstvena uplatnica također se može platiit i putem besplatne KEKS Pay aplikacije za mobitel i to isključivo kroz uslugu „KEKS Pay režije“ kod koje se JUP šalje digitalno u Vašu KEKS Pay aplikaciju. Sve transakcije u KEKS Payu se mogu izvršiti terećenjem debitnih, kreditnih ili prepaid kartica bilo koje banke (Visa, Mastercard®, Maestro® ili Diners Club), terećenjem besplatnog prepaid KEKS računa unutar aplikacije ili drugih transakcijskih računa Erste banke. 

3. Kako se mogu  promijeniti podaci o obvezniku plaćanja jedinstvene uplatnice?
Presliku dokumentacije o promjeni vlasništva u cijelosti, sa vidljivom ovjerom javnog bilježnika (kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor i sl. te zapisnik o primopredaji) potrebno je dostaviti osobno u Holding centar, Ulica grada Vukovara 41 ili GSKG d.o.o., Savska c.1, odnosno poslati poštom u GSKG d.o.o., Savska cesta.1, Zagreb.

4. Kako mogu promijeniti adresu slanja računa?
Zahtjev za promjenu adrese slanja računa možete dostaviti osobno u Holding centar, Ulica grada Vukovara 41, ili na e-mail holding.centar@zgh.hr Potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice, kao i kontakt telefon.

5. Imam prigovor na navedenu kvadraturu stana u kojem živim. Kako mi možete ispraviti te podatke?
Za pogrešno obračunatu kvadraturu stambenog prostora, potrebno je podnijeti prigovor i dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljiva ispravna kvadratura.
Dokumentaciju možete dostavite osobno ili poštom u GSKG d.o.o. Savska cesta 1i u Holding centar Ulica grada Vukovara 41 ili  na adresu e-pošte holding.centar@zgh.hr . Po potrebi, na očevid izlazi i terenski radnik GSKG-a.

6. Nisam dobio jedinstvenu uplatnicu za tekući mjesec. Na koji način je mogu dobiti?
Prijepis računa možete zatražiti osobnim dolaskom u Holding centar, odnosno putem mail adrese holding.centar@zgh.hr

7. Na koji način je moguće dobiti povrat više uplaćenih sredstava?
Za povrat više uplaćenih sredstava, uz našu provjeru osnovanosti zahtjeva, potrebno je dostaviti dokaz o uplati, kao i presliku kartice tekućeg računa (osobnim dolaskom u Holding centar odnosno putem mail adrese holding.centar@zgh.hr

8. Na sve telefonske brojeve navedene na poleđini uplatnice koju mjesečno dobivam, nitko se ne javlja. Je li to moguće?
Pozivni centar (call centar) Zagrebačkog holdinga je formiran krajem 2015. godine i pruža sve opće informacije iz portfelja društva. Broj telefona je 072/ 500 400. *cijena poziva prema tarifi telekomunikacijskog oparatora

Na brojeve navedene na poleđini uplatnice koje mjesečno dobivate naši se djelatnici konstantno javljaju te rješavaju upite i reklamacije građana. Ali kako pristiže velik broj poziva, povremeno je potrebno pričekati da se linija oslobodi.
Uvidjeli smo da postoji potreba za daljnjim razvojem telefonske komunikacije i u planu je unapređenje iste putem formiranja Call centra, koji bi predstavljao sredstvo dodatne telefonske podrške u upitima vezanim za komunalne račune i poslovanje Zagrebačkog holdinga.

9. Zašto Zagrebački holding račune ne šalje e-poštom?
Od 2007. godine Zagrebački holding ima ugovorenu uslugu elektroničke prezentacije računa, temeljem Ugovora sklopljenog sa Zagrebačkom bankom d.d..
Za detaljnije informacije i samo ugovaranje navedene usluge, molimo korisnike da se obrate u jednu od poslovnica ZABE.

10. Mogu li spojiti račune koje plaćam za stan i za garažu?
Nije moguće objediniti na jednom računu uplate za dva ili više različita objekta. Uplata i račun sadrže poziv na broj neophodan za knjiženje. Sastavni dio poziva na broj je sistemski broj objekta, koji je različit za svaki prostor.

11. Gdje mogu platiti račune bez provizije?
Osim na blagajnama Holding centra, jedinstvena uplatnica može se platiti bez naknade usluge platnog prometa još i:
 • na samoposlužnom platomatu u prostoru Holding centra Zagrebačkog holdinga
 • na blagajni GSKG d.o.o., Savska cesta 1, radnim danom od 8,00 do 14,30 sati
 • SEPA izravnim terećenjem (gdje možebitni iznos provizije određuje Banka, ovisno o ugovorenim uslugama pojedinog klijenta i općim uvjetima, na što Zagrebački holding nema utjecaja)
 • u pokretnom uredu Zagrebačkog holdinga
 • putem besplatne KEKS Pay aplikacije za mobitel i to isključivo kroz uslugu „KEKS Pay režije“ kod koje JUP šaljemo digitalno u Vašu KEKS Pay aplikaciju.
11. Na koji način ugovoriti plaćanje računa Zagrebačkog holdinga SEPA izravnim terećenjem?
Plaćanje jedinstvene uplatnice izravnim terećenjem moguće je ugovoriti u Holding centru, Ulica grada Vukovara 41 ili Pokretnom uredu. Izravno se mogu teretiti i kreditne kartice, o čemu se treba raspitati kod izdavatelja.

12. Na koji način mogu aktivirati plaćanje računa Zagrebačkog holdinga putem KEKS Paya?
Za korištenje usluge plaćanja jedinstvene uplatnice bez naknade, potrebno je na mobitel instalirati besplatnu aplikaciju KEKS Pay, zatim odabrati opciju „KEKS Pay režije“ te u samo dva koraka Zagrebačkom holdingu poslati zahtjev za primanje jedinstvene uplatnice u aplikaciju. Po odobrenju zahtjeva od strane Holdinga, buduće jedinstvene uplatnice više nećete primati na kućnu adresu, već ćete ih primati u KEKS Payu digitalno i u PDF formatu, a po želji i na e-mail.

13. Upisao sam krivi poziv na broj na uplatnicu. Što mi je činiti?
Kopiju naloga za plaćanje sa upisanim pogrešnim pozivom na broj i točnim podacima o objektu za koji se trebalo platiti, kao i specifikacijom naknada i perioda, potrebno je poslati na adresu e-pošte holding.centar@zgh.hr ili poslati telefaksom na broj 6429-040.

14. Koji je moj sistemski broj objekta i obveznika?
Sistemski broj objekta i obveznika nalazi se na svakom JUP-ovom računu Zagrebačkog holdinga (jedinstvena uplatnica), a smješten je u gornjem desnom kutu istoga.