Javni gradski prijevoz

1. Što učiniti ako sam izgubio, ili mi je ukradena pretplatna karta?
Treba izraditi duplikat pretplatne karte, a preostala sredstva ili kupon bit će prebačeni na Vašu novu karticu. Za duplikat popunite obrazac i javite se u ZET na Remizi, Ozaljska 105, šalter reklamacija 3 ili 4, radno vrijeme 7,30 – 17,00 sati. Cijena izrade duplikata je 30 kuna.

2. Na Obavijesti putniku nečitak je broj računa za uplatu, koji je ispravan?
Broj računa ZET-a na koji možete uplatiti iznos od 250 kuna na ime dodatne i redovne karte je 2360000-1400480291.

3. Što znači oglašavanje zvučnog signala na vratima tramvaja i autobusa?
Zvučni signal na vratima, koji se oglašava u trajanju od 3 do 5 sekundi prije zatvaranja vrata, namijenjen je putnicima u vozilu i potencijalnim putnicima koji se u trenutku dolaska vozila na stajalište nisu nalazili na istom. Zvučni signal upozorava da je izlaz, odnosno ulaz završio. Svako približavanje vratima vozila za trajanja signala predstavlja opasnost.

5. Želio sam kartu platiti novčanicom od 200 kuna, a vozač je rekao da promijenim novce na kiosku, zašto?
Vozač je postupio ispravno, jer se u Pravilniku o prometnoj službi na autobusima, članak 94. navodi:
"Pri kupnji karte u vozilu putnik je dužan prijevoznu uslugu platiti sitnim novcem."

6. Može li kontrolor tražiti na uvid neki od osobnih dokumenata?
Člankom 31. stavkom 1. Odluke o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika (Službeni glasnik br. 11/95 i 23/03) propisano je da putnik za vrijeme vožnje mora imati ispravnu voznu kartu, koju je na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika (kontrolora) dužan predočiti radi kontrole.

S tim u vezi, postoji opravdan razlog da kontrolor od osobe koja ne posjeduje voznu kartu zatraži osobne podatke, kako bi se prema njoj poduzele propisane mjere. Jednako tako, ukoliko nije u mogućnosti utvrditi osobne podatke putnika bez vozne karte, kontrolor ima opravdani razlog, propisan člankom 30. stavak 1. točkom 11. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN br. 76/09) zatražiti od policijskog službenika da provjeri identitet osobe koja ne posjeduje voznu kartu.

7. Kako uputiti pohvalu, prijedlog ili prigovor?
Kako sugestije naših korisnika usluge javnog gradskog prijevoza putnika smatramo najboljim načinom za unapređenje našeg poslovanja, postoji više načina za to: faxom na 3640-386, dopisom na adresu "Ured za odnose s javnošću ZET-a, Ozaljska 105, 10110 Zagreb" ili elektroničkom poštom na javnost@zet.hr.    Na telefonu 072/500 400 se isključivo pružaju informacije o stanju u prometu, reklamacije.


8. Kako saznati aktualne informacije o prometu, voznim redovima, uslugama…?
Pozivni centar Zagrebačkog holdinga za korisnike usluge javnog gradskog prijevoza dostupan je na broju 072 500 400 *cijena poziva prema tarifi telekomunikacijskog oparatera.

9. Zbog vožnje bez (ispravne) vozne karte dobio/la sam kaznu, gdje se mogu žaliti?
Prije korištenja bilo koje usluge (u ovom slučaju javnog gradskog prijevoza) obvezni ste se informirati o svim opcijama korištenja. Žalbu na kaznu možete preporučenom poštanskom pošiljkom u kojoj navodite sve potrebne podatke, uz kopije dokumenata koje posjedujete, karte ili prekršajnog naloga uputiti na adresu: Ured karata ZET-a, Ozaljska 105, 10000 ZAGREB ili do 15.30 sati dođite osobno s kopijama na Remizu, soba 46, Ured za zaštitu tarife, tel. 3651-466, karte@zet.hr

10. Kupio sam kartu kod vozača, zašto nisam dobio fiskalni račun?
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12), u članku 5. navodi da se obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik za ostvarene promete, primjerice pri prodaji karata ili žetona u putničkom prometu.

11. Zbog nestanka električne energije kasnio sam na odredište, voznu kartu nisam koristio u cijelosti pa me zanima mogu li zatražiti povrat novca za kupljenu voznu kartu?
U članku 31. Odredbi za za primjenu Cjenika za prijevoz putnika i prtljage u javnom prometu na području Grada Zagreba, gradova Velike Gorice i Zaprešića, općina Bistra i Luka, Stupnik i Klinča Sela navodi se:
"U slučaju zastoja, prekida ili poremećaja javnog gradskog prometa uzrokovanog višom silom ne daje se jamstvo za prijevoz niti se daje odšteta za kupljenu kartu."

12. U vozilu ZET-a ostavio sam torbu i kišobran. Gdje mogu provjeriti jesu li moje stvari pronađene?
Ukoliko je nešto pronađeno u našem vozilu, upitajte u Uredu za izgubljene stvari u ZET-u, tel. 3651-481, istog ili sljedeća dva dana, poslije toga u Nalaznom uredu MUP-a, Heinzelova 98, tel. 633-3439.

13. Kako ostvariti pravo na besplatan prijevoz kao učenik, umirovljenik, nezaposlen, darivatelj krvi…?
Sva socijalna prava reguliraju se u Područnim uredima Gradske uprave prema mjestu prebivališta sukladno gradskoj odluci, a uvjete za stjecanje prava na besplatan prijevoz te popis potrebne dokumentacije potražite na www.zagreb.hr Nakon što u Područni ured predate dokumente, Vaš se predmet rješava i ZET-u se u roku 7-15 dana dostavlja popis odobrenih zahtjeva. Popis odobrenih zahtjeva je dostupan u Vašem Područnom uredu, a u ZET-u možete provjeriti jeste li na popisu ili ne, na telefon 072 500 400.
Istodobno pristupate predaji zahtjeva za izradu kartice u ZET-u. Od tog trenutka, sljedećih 10 dana, dok se iskaznica ne izradi, prijevoz plaćate na neki drugi način.

14. Želim saznati stanje na svojoj Vrijednosnoj karti?
Stanje na vrijednosnoj karti može se provjeriti na uređajima za registraciju, odabirom opcije "i" na zaslonu te tek tada prislanjanjem kartice, ili na prodajnim mjestima ZET-a i Tiska.

15. Zašto vozač autobusa putnike pušta samo na prva vrata?
Obveza vozača autobusa je omogućiti ulaz na prednja vrata, kontrolirati i prodavati vozne karte. U pravilniku o prometnoj službi, članak 91. navodi se:
  • Vozač autobusa obvezan je naplatiti prijevoznu uslugu od putnika i provjeriti valjanost vozne karte.
Prilikom ulaska putnika vozač je dužan postupiti na sljedeći način:
  1. na početnom stajalištu: putnicima ulazak smije dozvoliti samo na prednja vrata, a ukoliko iz nekih razloga napusti vozački prostor pa putnici bez njegove provjere uđu u autobus, po povratku vozač je dužan proći kroz autobus i prekontrolirati karte. Izuzetak su roditelji s djetetom u otvorenim kolicima koji mogu ući i na vrata koja su označena za prijem roditelja s otvorenim kolicima;
  2. na usputnim stajalištima: putnicima se ulazak smije dozvoliti samo na prednja vrata uz provjeru karata. Vrijedi isti izuzetak kao u točki a) ovog članka. Iznimno, u slučajevima kada bi kontrola karata bitno utjecala na narušavanje voznog reda, vozač može dopustiti ulazak na sva vrata.
16. Treba li se registrirati pri svakom ulasku u vozilo, tramvaj ili autobus?
Temeljem Odredbe za primjenu Cjenika za prijevoz putnika i prtljage u javnom prometu na području Grada Zagreba, objavljene u Službenom glasniku Grada Zagreba, u članku 3. navodi se:
  • Prilikom svakog ulaska u vozilo da bi ostvarili pravo na prijevoz putnici su dužni:
    - beskontaktne pretplatne ili vrijednosne karte ZET-a  registrirati na uređajima za registraciju karata, prislanjanjem karte na uređaj za registraciju  koji je postavljen na svim ulazima u vozila ZET-a.
Korisnici vrijednosne karte, putem uređaja za registraciju ujedno i  plaćaju prijevoz za odabranu opciju prijevoza ponuđenu na zaslonu uređaja. Pretplatna i vrijednosna karta koja nije valjano registrirana smatra se neispravnom voznom kartom.

17. Kako izraditi/produljiti osnovnoškolsku, srednjoškolsku ili studentsku pretplatnu kartu?
Sve informacije o izradi ili produljenju pretplatne karte dostupne su na www.zet.hr

18. Što je to Vrijednosna karta?
Vrijednosna karta ZET-a najpovoljnija je pojedinačna vozna karta za plaćanje usluge javnoga gradskog prijevoza jer se vozite 90 minuta, u BILO KOJEM SMJERU, za 10,00 kuna. Ako nemate vrijednosnu kartu, zatražite ju na prodajnim mjestima ZET-a, nadoplatite iznosom od 10 do 1000 kuna i jednostavno plaćajte prijevozna usluge ZET-a. Moguće je plaćanje gotovinom te debitnim i kreditnim karticama poslovnih banaka! Vrijednosnu kartu možete kupiti te nadoplatiti i na prodajnim mjestima ugovornih partnera (kiosci Tiska). Cijena vrijednosne karte kupljene kod ugovornih partnera iznosi 30,00 kuna, raspoloživih za plaćanje prijevoza. Izabrati se može i polusatna vožnja u jednom smjeru, za četiri kune


19. Želimo novu autobusnu liniju, novo stajalište na postojećoj liniji, izmjenu voznog reda…što učiniti, kakav je postupak ?
Za sve navedeno trebate se u ime velike skupine građana obratiti u Vijeće Vaše gradske četvrti, tj. mjesnu upravu koja će to pisanim i službenim putem proslijediti Gradskom uredu za promet i ZET-u na razmatranje, jer je to redovni postupak za sve izmjene na linijama. Promjene su moguće nakon izdanog pisanog Rješenja Gradskog ureda za promet.

20. Trčim prema tramvaju, vozač zatvara vrata i kreće, zašto?
Obveza je vozača zaustaviti se na stajalištu, dopustiti ulaz i izlaz putnika te nastaviti vožnju. Preporuka je da kad vozač jednom zatvori vrata, više ih ponovno ne otvara, zbog sigurnosnih razloga. Putnik je osoba koja vozilo javnog gradskog prijevoza čeka na stajalištu i nikako ne podržavamo trčanje prema našim vozilima ili pretrčavanje preko ceste/pruge – zbog Vaše sigurnosti!

21. Zašto su neki kontrolori voznih karata u civilnoj odjeći?
Kontrolori ZET-a, ovisno o dnevnom radnom zadatku, mogu raditi u službenoj odjeći ili u civilu. U Službenom glasniku Grada Zagreba objavljene su Odredbe za primjenu Cjenika za prijevoz putnika i prtljage u javnom prometu na području Grada Zagreba. U članku 7 između ostalog navodi se :
  • Ulaskom u vozilo ZET-a ovlaštena osoba prijevoznika – kontrolor karata, predstavlja se posebnom iskaznicom i značkom kontrolora. Kontrolori mogu biti odjeveni u službenu odjeću ZET-a ili u građansku odjeću.
Ukoliko se kontrolor ne predstaviti značkom i iskaznicom, ni putnik nije obvezan pokazati voznu kartu ili omogućiti uvid u osobnu iskaznicu.

22. Mogu li se tramvajima i autobusima voziti psi?
Prijevoz kućnih ljubimaca dopušten je pod posebnim uvjetima. Uvjete provjerite na www.zet.hr

23. Mogu li u tramvaju i autobusu voziti bicikl, ako mi je pukla guma?
Ne, vozač ne smije na prijevoz primiti bicikle, jer spadaju u kategoriju opasnih sredstava te svojim gabaritima ugrožavaju sigurnost putnika.

24. Želim putovati do naselja Sveta Klara, kako saznati točnu trasu putovanja vozilima ZET-a?
Koje linije trebate koristiti saznajte na telefon Kontakt centra ZET-a: 060 100 001 (cijena poziva s fiksne linije 1.16 kuna/min, s mobilne 2.36 kn/min, PDV uračunat, operator HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb).

25. Zašto u prometu nema linija 10 i 16?
Reorganizacijama linija neke su se uvodile, a neke ukidale. Trenutno linija 10 i 16 nema u prometu. Linija 10 ne vozi od 1982. godine, a linija 16 od 1992. godine.

26. Može li se vozilima ZET-a do Zračne luke Zagreb?
Do i od Zračne luke vozi ZET-ova linija 290 (Kvaternikov trg – zračna luka  – Velika Gorica).
Također, do i od Zračne luke, na liniji Autobusni kolodvor Zagreb – Zračna Luka vozi i autobus tvrtke Pleso prijevoz Croatia airlinesa, cijena 30 kuna, podrobnije na www.plesoprijevoz.hr.

27. Zašto za autobusnu liniju na Sljeme ne vrijedi pretplatna karta?
Pretplatna karta na liniji za Sljeme vrijedi još od uvođenja polusatne karte od četiri kune. Besplatan prijevoz ostvaruju umirovljenici s predočenjem pretplatne karte
 
28. Zašto na našem stajalištu nema nadstrešnice, a ona na drugom stajalištu je oštećena?
Za postavljanje i održavanje nadstrešnica javite se u Vijeće Vaše gradske četvrti koje će to proslijediti nadležnom Gradskom uredu za prostorno uređenje.

29. Kakva je to struja na koju voze tramvaji?
Tramvaji voze na 660 V +/-10%, istosmjerne struje.

30. Gdje je dostupan Cjenik voznih karata te kako dobiti račun o kupnji?
Račun možete dobiti nakon kupljene vozne karte, a Cjenik je dostupan na našoj stranici www.zet.hr