Dugovanja

1. Kako mogu saznati cjelokupno dugovanje?
Dugovanje za redovno knjigovodstvo za jedinstvenu uplatnicu, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, naknadu za odvoz komunalnog otpada, pričuvu za zgrade na upravljanju kod GSKG d.o.o., naknadu za potrošnju vode možete dobiti osobno u Centru za korisnike, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, pozivom na telefone sa poleđine računa, odnosno na e-mail adresu holding.centar@zgh.hr .

Za davanje točnih informacija, potrebno je dostaviti jedan od računa ili uz ime i prezime prepisati i sistemski broj objekta obveznika, odnosno kupca vode.
Dugovanje po utuženim razdobljima potrebno je zatražiti od podružnica i društava nadležnih za pojedinu naknadu.

2. Mogu li platiti iznos opomene s redovne mjesečne uplatnice ili vas je potrebno kontaktirati?
Budući da se dugovanja na računima iskazuju s vremenskim pomakom, preporučujemo da nas kontaktirate za stvarnu evidenciju duga, provjeru knjiženja svih uplata kao i za navođenje točnih podataka u pozivu na broj.

Ukoliko se uplata ne obavlja originalom uplatnice, obavezno je dostaviti specifikaciju uplate za knjiženje (razdoblje za koji se plaća, naknade koje se plaćaju), u što kraćem roku nakon izvršene uplate (kroz nekoliko dana, kako bi ista bila zaprimljena do knjiženja).
Ujedno, utuženo dugovanje se ne opominje.

3. Kako je moguće da mi se iskazuje dugovanje na JUP-u, a svoje obveze plaćam trajnim nalogom-ovlaštenim povlačenjem?
Moguće je da je dugovanje nastalo prije sklapanja ugovora o ovlaštenom povlačenju, kao i da pri provođenju trajnog naloga na računu nije bilo dovoljno sredstava te isti nije proveden u cijelosti.

4. Ugovorio sam trajni nalog, zašto mi se stalno iskazuje dugovanje?
Ukoliko ste ugovorili trajni nalog s fiksnim iznosom, uplate ne moraju biti istovjetne iznosima mjesečnih zaduženja, te uvijek postoji mogućnost razlike između uplaćenog iznosa i zaduženja za koju Vas se opominje.