Plaćanje jedinstvene uplatnice bez naknade

Jedinstvena uplatnica može se platiti bez naknade usluge platnog prometa:
  • na blagajnama Holding centar Zagrebačkog holdinga
  • na samoposlužnom platomatu u prostoru Centra za korisnike Zagrebačkog holdinga
  • na blagajni podružnice GSKG, Savska cesta 1, radnim danom od 8,00 do 14,30 sati
  • trajnim nalozima ili elektroničkim prezentiranjem računa preko Zagrebačke banke d.d.
  • trajnim nalozima preko Privredne banke Zagreb d.d.
  • trajnim nalogom preko American Express kartice koju je izdao PBZ Card d.o.o. te
  • trajnim nalogom preko Diners Club kartice koju je izdao Erste Card Club d.d.
Za informacije o komunalnim računima (jedinstvena uplatnica) kontaktirajte nas na:
  • e-mail holding.centar@zgh.hr ili
  • osobno u Holding centru.
  • tel: 072/ 500 400cijena poziva prema fiksnoj mreži telekomunikacijskog operatera