Uvođenje jedinstvene uplatnice na područje Grada Zagreba

Projekt uspostave centralizirane baze podataka započeo je ubrzo nakon osnivanja Holdinga, s ciljem objedinjavanja podataka i razvoja integralne baze podataka. U to je doba svako trgovačko društvo imalo svoju bazu podataka te je svako zasebno izdavalo svoju uplatnicu. Takav je sustav generirao velike troškove, stoga je bilo nužno formiranje centralizirane baze podataka.

Jedinstvena baza podataka omogućuje, među ostalim, optimizaciju troškova održavanja i korištenja, provedbu integracije poslovnih procesa, nadzor sustava te uvođenje jedinstvenog uplatnog dokumenta.

Ovo potonje, uvođenje jedinstvene uplatnice za područje cijelog Grada, zbog nesređene baze podataka koja je zatečena, iziskivalo je dosta vremena. Pilot projekt jedinstvene uplatnice započeo je tijekom 2007. godine, nakon pokretanja akcije obilaska terena i usklađivanje podataka s vlasnicima objekata. Iste godine izdane su i prve jedinstvene uplatnice.

Jedinstvenom uplatnicom zasad su obuhvaćene slijedeće obveze:
  • komunalna naknada
  • naknada za uređenje voda
  • stambena pričuva (za prostore u zgradama koje su na upravljanju kod Zagrebačkog holdinga d.o.o. - podružnice Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo)
  • najamnina (za prostore koji su u vlasništvu Grada Zagreba)
  • naknada za odvoz komunalnog otpada (podružnica Čistoća)
  • naknada za potrošnju vode (podružnica ViO).
Uvođenje jedinstvene uplatnice donosi pogodnosti i građanima jer se obveze za komunalne naknade mogu platiti na jednom mjestu i bez provizije. Ujedno je pojednostavljena obrada podataka koja je sada jednostavnija i brža.

Za eventualna pitanja vezana uz pojedine naknade možete se obratiti na kontakte nadležne podružnice, kako je navedeno na poleđini svake zajedničke uplatnice.