Zbirni pregled radova

 
 
 
 
 

Privremena prometna regulacija 

         
  ULICA OPIS RADOVA       TRAJANJE RADOVA
             
  Kraljevečki brijegi k.br. 90 - 110  polaganje SN i NN kabela        do 15 sati 
  Gornji Bukovac kod k.br. 85 izgradnja kanalizacijskog priključka       do 15 sati
  Smičiklasova kod k.br. 21 izvođenje građevinskih radova       do 26. travnja u 13.30 sati
  Ulica Gorenci, k.br. 5 sanacija kolnika       do 26. travnja u 15 sati
  Mikulići kod k.br. 221 izvođenje radova kolnog ulaza       do 26. travnja u 15 sati
  Ivana Gundulića k.br. 31c izgradnja plinskog priključka       do 26. travnja
  Veliki vrh k.br. 167 - 228, Mudifaji k.br. k.br. 19 - 32 izgradnja kanala       do 26. travnja
  Kapucinska  radovi na uređenju ulice        do 26. travnja
  Mirka Viriusa  radovi na uređenje ulice       do 26. travnja
  Bjelovarska kod k.br. 53/1 izvođenje kabelskog podzemnog priključka       do 26. travnja u 18 sati
  Oboj, u zoni raskrižja s ulicom Prilesje izgradnja cjevovoda       do 26. travnja u 18 sati
  Šoštarićeva, na platou kod Schlosserovih stuba radovi na ugradnji podzemnih spremnika       do 27. travnja
  Selska cesta, k.č.br. 6713/1 izgradnja objekta       do 29. travnja 
  Rebar, na dijelu od k.br. 141 do k.br. 145 izgradnja DTK priključka       do 29. travnja
  Sinkovićeva ulica, nasuprot k.br. 4 i 6 konstrukcija crkve sv. Ivana Krstitelja       do 30. travnja
  Katančićeva ulica k.br. 3 podizanje zaštitne ograde za smještaj materijala       do 30. travnja
  Kanarinska kod k.br. 1 polaganje elektroenergetskog kabela       do 1. svibnja u 20 sati
  Resnički put k.č.br. 1306/5 organizacija gradilišta       do 2. svibnja 
  Filipa Vukasovića ispred zgrade Ilica 244 (zauzimanje površine) obnova zgrade Hrvatskog katoličkog sveučilišta       do 3. svibnja 
  Martićeva, kod raskrižja sa Derenčinovom ulicom dopuna semaforizacije       do 3. svibnja u 20 sati
  Sajmišna cesta označavanje znaka ulaz/izlaz vozila       do 4. svibnja u 15 sati
  Anićeva k.br. 4 - 5 izgradnja DTK priključka       do 6. svibnja
  Pirovec gornji k.br. 17 izgradnja DTK priključka       do 6. svibnja
  Sjevernjak k.br. 1 izgradnja DTK priključka       do 8. svibnja
  Isce k.č.br. 3769/2, kod k.br. 15 izgradnja Doma zdravlja       do 27. svibnja 
  raskrižje Savske ulice i Ulice grada Vukovara sanacija oštećenja kolnika duž tramvajske tračnice       do 18. svibnja, 7-15 sati
  Ulica grada Vukovara, kod raskrižja sa Ivanićgradskom polaganje SN kabela       do 18. svibnja u 20 sati
  Horvati, na dijelu od k.br. 16 do granice grada izgradnja nogostupa       do 31. svibnja u 15 sati
  Vrapčanska ulica kbr. 116 postava zaštitne građevinske skele       do 2. lipnja 
  raskrižje Sajmišna/ Karla Metikoš radovi na rekonstrukciji raskrižja       do 3. lipnja u 4 sata
  Bauerova k.br. 1 i Vlaška ispred kbr. 74 rekonstrukcija zgrade, podizanje zaštitne ograde       do 5. lipnja 
  Jadranska avenija sanacija vijadukta Sava - Odra       do 10. lipnja 
  Aleksandra Brdarića, kod raskrižja s Ulicom Josipa Seissla izgradnja parkirališta       do 11. lipnja
  Veliki dol, od k.br. 7 do Bijeničke ceste izgradnja vodoopskrbnog priključka       do 20. lipnja
  Vladimira Becića sanacija kolnika       do 30. lipnja 
  Palmotićeva k.br. 31 - 33 sanacija objekta       do 30. lipnja
  Glavna i Kuntići, od okretišta busa do Ulice Šebeki sanacija kolnika       do 30. lipnja
  raskrižje Palmotićeve i Jurišićeve podizanje zaštitne ograde, organizacija gradilišta       do 3. srpnja 
  Cerska ulica, na dijelu od k.br. 22 do ulice Podolnica označavanje oštećenja na kolniku       do 5. srpnja
  Jordanovac kod k.br. 3, 5 i 6  podizanje zaštitne skele, sanacija pročelja objekta       do 15. srpnja
  Opatička ulica k.br. 8, ulica 29.X.1918 k.br. 2 podizanje građevinske ograda       do 1. kolovoza
  Kranjčevićeva ulica, kod k.br. 1321 (zauzimanje javne površine) podizanje zaštitne ograde        do 1. kolovoza 
  križanje Av. M. Držića i Ulice kneza Branimira označavanje oštećenja na tramvajskom kolosijeku       do 1. rujna 
  Oporovečka ulica od k.č. 9568/4, Rudolfa Kolaka k.č. 9642, Trbovljanska ulica k.č. 4094 do Ko. Dubrava izgradnja objekta       do 4. rujna
  Trg N. Š. Zrinskog k.br. 1 (ugao sa Praškom ulicom) podizanje zaštitne skele i ograde, sanacija objekta nakon potresa       do 8. rujna 
  Budenečki put, od Kobiljačkog do Dominičevog puta radovi na kolniku       do 15. rujna
  Ilica k.br. 83  podizanje zaštitne ograde, organizacija gradilišta       do 30. rujna 
  Oboj k.br. 2 označavanje skliskog kolnika       do 1. listopada
  raskrižje Maksimirske, Bukovačke i ulice Svetice označavanje oštećenja na tramvajskom kolosijeku       do 1. listopada
  Prilesje k.br. 1-115 izgradnja kanala i cjevovoda       do 15. studenog
  Donji Prečac ispred k.br. 18 podizanje zaštitne ograde, obnova zgrade        do 30. studenog
  Strugarova, kod k.br. 13 sanacija klizišta       do 31. prosinca
  Martićeva ulica, ispred k.br. 4 konstruktivna obnova objekta       do 8. siječnja 2025, 23-7.30, te 15-15.30
 
  Petrinjska ulica k.br. 26a podizanje zaštitne ograde, obnova zgrade       do 15. kolovoza 
  Trg J.J. Strossmayera k.br. 10, ugao sa Katančićevom ulicom podizanje zaštitne skele i ograde         do 31. prosinca  
  raskrižje Palmotićeve i Mrazovićeve podizanje građevinske skele i zaštitne ograde       do 15 siječnja 2025.
  Jerolima Miše sanacija kolnika       do konačne sanacije
  Čvor Buzin, pristupna prometnica prema Bauhausu sanacija odvodnje oborinskih voda       do konačne sanacije
  Rendićeva ulica (od Mašićeve do Ulice Jordanovac) sanacija kolnika       do konačne sanacije
 
 
 

Za sav promet zatvorena je:

   
     
ULICA                                                                                                                              OPIS RADOVA TRAJANJE RADOVA
       
Granešina k.br. 13 - 33A  uređenje kolnika do 26. travnja
Šimunevečka cesta, na dijelu od Ul. Đure popovića do ul. Šiletići uređenje kolnika do 30. travnja u 15 sati
Brezinščak, na dijelu od ulice Gornji Bukovac do ul. Donji Brezinščak dovoz građevinskog materijala do 30. travnja
Vinogradi odvojak, na dijelu od raskrižja s ulicom Vinogradi uređenje ulice do 13. svibnja
Hrastina radovi na uređenju ulice  do 4. lipnja 
Fakultetsko dobro uređenje ulice do 18. lipnja
Kvintička kod k.br. 36 (povremeno zatvaranje) radovi na betoniranju tijekom izgradnje stambenog objekta do 3. srpnja
Kocil brijeg rekonstrukcija ulice do 23. srpnja
Đurini, dio ulice nastanak klizišta i oštećenja kolnika do kraja sanacije
Ive Serdara do k.br. 24 radovi na betoniranju tijekom izgradnje stambenog objekta do 30. rujna  (dva sata dnevno)