Prilikom podnošenja Zahtjeva, potrebno je navesti, odnosno dostaviti sljedeće podatke

  • broj vodomjera/plinomjera
  • broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) za vodu/plin
  • stanje vodomjera/plinomjera na dan predaje Zahtjeva
  • za vodne usluge koje se plaćaju na temelju broja članova kućanstva – ispunjeni obrazac Zahtjeva za prijavu promjene broja članova kućanstva s promjenom na 0 članova u predmetnom kućanstvu
Svim podnositeljima Zahtjeva za izuzeće od slanja računa za privremeno neuporabljive nekretnine oštećene u potresu, povratna informacija bit će dostavljena u najkraćem mogućem roku, ne duljem od 15 dana od zaprimanja istog.