Mjere pomoći za ublažavanja posljedica pandemije Covid 19

  • Dospijeće plaćanja računa za korisnike dobne skupine 65+ se produžuje na 90 dana - ova mjera vrijedi za sve račune izdane u vrijeme trajanja epidemije, neovisno o tome je li produljeno dospijeće plaćanja vidljivo na računima. 
  • Za sve korisnike obustavit će se podnošenje prijedloga za ovrhu i slanje opomena, osim ako se radi o dugovanjima koji su na kraju rokova zastare sukladno zakonima RH. 
  • Vodoopskrba i odvodnja neće izdavati opomene pred obustavu isporuke vodnih usluga i izdavati naloge za obustavu isporuke vodnih usluga. Ovršni postupci za dugovanja koji su na kraju zastarnog roka pokrenut će se u zakonskom roku, uz prethodnu obavijest korisniku o dugu. U provedbi ovrhe, postupat će se sukladno zakonskim propisima o zastoju provedbe ovrha. 
Navedene mjere vrijede za vrijeme trajanja epidemije ili do opoziva.