Podbrežje

 

VIJESTI

Kontakt: e-mail: zagrebacka.stanogradnja@zgh.hr,    tel: 01/6420 958

 

9. studenoga 2020. - Podbrežje – prodaja garaža i parkirno-garažnih mjesta

Zagrebačka stanogradnja d.o.o. prodaje garaže (G) i parkirno-garažna mjesta (PGM) u naselju Podbrežje u Zagrebu.

Ukupno se na prodaju nudi 20 garaža i 55 parkirno-garažnih mjesta, koja se nalaze u zgradama oznaka A3 i A5.

Cijena garaže iznosi 800 Eur/m2, a parkirno-garažnog mjesta 535 Eur/m2, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja (u cijenu je uključen PDV).

Rezervacija predmeta kupoprodaje može se ostvariti isključivo putem e-maila zagrebacka.stanogradnja@zgh.hr,  te ista vrijedi maksimalno 5 dana, nakon čega je potrebno sklopiti ugovor.

Popis garaža i parkirno-garažnih mjesta možete preuzeti ovdje.

Dodatne informacije na broj telefona: 01/6420-958.


9. studenoga 2020. - Podbrežje – poslovni prostori za prodaju
 


Započeta izgradnja 608 stanova u naselju Podbrežje


12. rujna 2016. U zagrebačkom naselju Podbrežje gradonačelnik Zagreba Milan Bandić sa suradnicima danas je otvorio prvu fazu radova na izgradnji 608 stanova čiji se završetak očekuje u travnju 2018. godine.

Prema Urbanističkom planu uređenja planirana je gradnja:
  • 11 samostojećih, stambenih građevina visine do 9 etaža s ukupno 1800 stanova,
  • dvije predškolske ustanove,
  • osnovna škola,
  • kulturno-informativni centar,
  • bazenski kompleks i sportska dvorana.
  • Parkovi, 6 igrališta za uzrast od 0 - 6 godina i  6 igrališta za uzrast od  7 -18 godina.
 
Naselje je koncipirano kao pješačko. Područje obuhvata  iznosi 19,4 ha.
 
STRUKTURA STANOVA 1. FAZE
  A3 A5 A4 A6 UKUPNO
garsonjera 8 8     16
1 sobni 64 64 68 68 264
1,5 sobni 16 16 50 50 132
2 sobni 32 32 20 20 104
2,5 sobni 5 5 15 15 40
3 sobni 3 3 19 19 44
3,5 sobni     2 2 4
4 sobni     2 2 4
 
Podsjetimo, Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. sklopili su 31.12.2008. godine Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u kojem se utvrđuje da Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. nastupaju sa  zajedničkim ciljem koji se odnosi na realizaciju izgradnje stanova u naselju  Podbrežje u Zagrebu.