Zidar u podružnici Tržnice Zagreb

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Tržnice Zagreb

U Zagrebu, 12. kolovoza 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Zidar
Broj radnika: 1 radnik (jedan)
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS / KV (tehničkog smjera)
Radno iskustvo: 1 godina na istim i sličnim poslovima
Posebni uvjeti: Radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl. 3. točka 11., 16. i 17. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima rada - obvezan prethodni
zdravstveni pregled.
Uvjeti rada: rad u zatvorenom, na otvorenom, dizanje težih tereta, rad na visini, dugotrajno stajanje, rad u pognutom i polupognutom položaju, rad u vlazi i prašini. Po potrebi rad subotom, nedjeljom i na dane državnih  i vjerskih blagdana.
Rok za dostavu ponude: 8 (osam) dana od dana objave
Rok za dostavu ponuda:  molba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi u Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397