Zagrebački holding d.o.o- podružnica ZET- Vozač autobusa-70 izvršitelja

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebački električni tramvaj
 
U Zagrebu, 18.05. 2017. g.
 
 
                                                         
 
                                                                 JAVNI  POZIV
           za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
 
Naziv radnog mjesta: "VOZAČ AUTOBUSA I"
 
Broj radnika:   70
 
Trajanje potrebe:  PRIVREMENO – zbog povećanja potrebe procesa rada
           
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS vozač cestovnog motornog vozila
 
Radno iskustvo: 1 godina na poslovima vozača C i D kategorije
 
Posebni uvjeti: zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača autobusa
 
Uvjeti rada:  rad u smjenama, subotom, nedjeljom i blagdanom
 
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 2,20
 
Rok za dostavu ponuda:  3 dana
 
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju u zanimanju vozač cestovnog motornog vozila, preslike: važeće vozačke dozvole, kartice vozača, potvrda o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača za prijevoz putnika (KOD-95), osobne iskaznice, potvrda o radnom iskustvu na poslovima vozača autobusa, e-ispis HZMO
 
Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o. ili putem online prijave.
 
 
 
 
 
                                                                                  
VODITELJICA PODRUŽNICE
 
Ljuba Romčević – Žgela