Vrtlar II u podružnici Gradska groblja

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Gradka groblja
U Zagrebu, 25. studenoga 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  VRTLAR II
Broj radnika: 1 (jedan) 
Trajanje potrebe: NEODREĐENO VRIJEME 
Potrebna stručna sprema i zvanje: PK/NSS
Posebni uvjeti:  
Uvjeti rada:  
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba i životopis

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.