Vozač specijalnog vozila u podružnici Gradska groblja

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Gradska groblja
U Zagrebu, 9. ožujka 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Vozač specijalnog vozila
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME - 1 godina
Potrebna stručna sprema i zvanje: KV / SSS 
Dodatna stručna sprema: Vozačka dozvola C kategorije
Radno iskustvo -
Uvjeti rada -
Posebni uvjeti: -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremni, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu HZMO

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397