Vozač motornog vozila

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Gradska groblja
Zagreb, 24. ožujka 2020.
 
Javni poziv 
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 
Naziv radnog mjesta Vozač motornog vozila
Broj radnika 1
Vrsta radnog odnosa određeno vrijeme- 1 godina
Potrebna stručna sprema i zvanje KV/SSS
Dodatna stručna znanja Vozačka dozvola C kategorije
Rok za dostavu ponuda 8  dana
Dokazi uz ponudu Molba, životopis, preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO
 
   
  Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.