Vozač II- Ured Uprave

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Zagrebački električni tramvaj
U Zagrebu, 5. listopada 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
 
Naziv radnog mjesta:  Vozač II- Ured Uprave
Broj radnika: 1  (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME od 1 godine
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
Radno iskustvo -
Posebni uvjeti: -
Uvjeti rada: moguć rad u smjenama, subotom, nedjeljom i blagdanom, rad u buci, na propuhu, rad u buci, izloženost visokim i niskim temperaturama
Rok za dostavu ponuda:  3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnom evidenciji HZMO-a, preslika važeće osobne iskaznice, preslika važeće vozačke dozvole

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.