Vozač autobusa I, Sektor prometa

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Zagrebački električni tramvaj
U Zagrebu, 27. prosinca 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Vozač autobusa I, Sektor prometa
Broj radnika: 25 izvršitelja
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME (jedna godina)
Potrebna stručna sprema i smjer: SSS-  vozač cestovnog motornog vozila, važeća vozačka dozvola "D" kategorije
Radno iskustvo: najmanje jedna godina na poslovima vozača "C" i "D" kategorije
Posebni uvjeti: zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača -parkirača, periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika ("Kod 95"), posjedovanje kartice vozača ( memorijska kartica za digitalni kartograf)
Uvjeti rada: rad u smjenama, subotom, nedjeljom, blagdanima
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju u zanimanju vozač cestovnog motornog vozila, e- ispis HZMO-a, preslike važeče vozačke dozvole "D" kategorije, potvrde o obavljenoj periodičkoj izobrazbi vozača za prijevoz putnika ("Kod 95"), osobne iskaznice, potvrda o radnom iskustvu na poslovima "C" i "D" kategorije- najmanje jedna godina

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.