Voditelj tržnice III

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Tržnice Zagreb
U Zagrebu, 28. rujna 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Voditelj tržnice III
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS,VSS
Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva
Uvjeti rada:  rad subotom, nedjeljom
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397