Voditelj projekta III- Upravljanje projektima

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Upravljanje projetima
U Zagrebu, 21. studenog  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Voditelj projekta III
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS- diplomirani pravnik
Radno iskustvo -
Uvjeti rada -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a,

Napomena: Prednost imaju kandidati s položenim pravosudnim ispitom.
Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.