Voditelj prodavaonice AGM

AGM d.o.o.
Mihanovićeva 28
10000 Zagreb
26. studenog 2018.

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Voditelj prodavaonice
Broj radnika:  
Trajanje potrebe: Neodređeno (probni rok od 4 mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/VSS
Radno iskustvo: 3 godine na poslovima navedenim u opisu poslova
Posebni uvjeti: rad na računalu, poznavanje jednog stranog jezika
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
Opis poslova: - Organizira, unaprjeđuje i koordinira rad prodavaonice;
- Provodi poslovnu politiku Službe marketinga, prodaje i nabave;
- Sudjeluje u izradi plana prodaje prodavaonice, asortimana prodaje, cjenika, akcijskih i
sezonskih sniženja cijena;
- Odgovara za blagajničko poslovanje prodavaonice;
- Odgovoran je za organiziranje i pripremu roba te što brže i efikasnije provođenje inventura;
- Sudjeluje u organizaciji promocija u prodavaonici;
- Odgovoran je za ažurno odjavljivanje prodane robe dobavljačima te utvrđivanje cijene
prodaje tuđe robe;
- Sudjeluje kod izmjene i dorade računalnih programa vezanih za prodaju u prodavaonici;
- Odgovoran je za ažurno izvještavanje vezano za kadrovsku problematiku prodavaonice
(bolovanje i dr.);
- Odgovoran je za provođenje propisa o fiskalizaciji;
- Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora Društva;

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resurslma i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397