Voditelj poslova na ugovaranju priključaka

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, Zagreb

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Voditelj poslova na ugovaranju priključaka
Broj radnika: 1 (jedan/na)
Trajanje potrebe: Trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS- građevinskog ili drugog smjera
Radno iskustvo: 4 godine
Posebni uvjeti: stručni ispit
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:   Molba, životopis, preslika diplome
Plaća( izražena u koeficijentu složenosti poslova) 3,5

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim potencijalima društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Folnegovićeva 1 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, Zagreb