Voditelj podružnice

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

U Zagrebu, 6. studenog 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Voditelj podružnice Upravljanje projektima
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: ODREĐENO (mandatno razdoblje od 4 godine)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo: -
Posebni uvjeti: znanje rada na računalu, znanje engleskog jezika
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, e- ispis HZMO-a, dokazi o ispunjavanja ostalih uvjeta

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.