Viši stručni suradnik za posebne projekte i međunarodnu suradnju

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 14. listopada 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
 
Naziv radnog mjesta:  Viši stručni suradnik za posebne projekte i međunarodnu suradnju
Broj radnika: 1 (jedan) 
Trajanje potrebe: Trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
Potrebna verifikacija, osposobljavanje i sl.: Aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije
Uvjeti rada: Rad u zatvorenom
Rok za dostavu ponuda: 8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397