Viši samostalni referent 2

Zagrebački holding d.o.o.
Direkcija
U Zagrebu, 24. srpnja 2019.

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Viši samostalni referent 2
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Neodređeno vrijeme 
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS- tehničkog smjera
Radno iskustvo 10 godina radnog iskustva na poslovima sigurnosti od čega minimalno 6 godina na rukovodećim poslovima
Posebni uvjeti: odobrenje MUP-a RH za obavljanje poslova 
Rok za dostavu ponuda:  8 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis s opisom dosadašnjeg radng iskustva, preslika diplome, elektronički ispis o radno-pravnom statusu/preslika radne knjžice, preslika rješenja o odobrenju  MUP-a RH za obavljanje poslova zaštitara-tehničara.

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397