Viši samostalni pravnik 2 - Direkcija

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Direkcija - Sektor upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova
U Zagrebu, 30. srpnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Viši samostalni pravnik 2
Broj radnika: 1 izvršitelj
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS diplomirani pravnik/magistar prava
Posebni uvjeti: položen pravosudni ispit, prednost je prethodno radno iskustvo na poslovima trgovačkog i radnog prava
Radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu sa HZMO-a, preslika potvrde o položenom pravosudnom ispitu

Napomena:  Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.