Viši samostalni pravnik 1

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Služba za nabvu
Direkcija
U Zagrebu, 30. kolovoza 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Viši samostalni pravnik 1
Broj radnika: 1 (jedan) izvršitelj
Vrsta radnog odnosa: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i smjer: VSS, diplomirani pravnik, magistar/ra prava
Radno iskustvo: 2 godine prethodnog radnog iskustva
Posebni uvjeti: položen pravosudni ispit, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje engleskog jezika
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru za upravljanje ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.
 
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397