Specijalist farmaceutske tehnologije

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 29. siječnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Specijalist farmaceutske tehnologije
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, magistar farmacije, specijalist farmaceutske tehnologije
Posebni uvjeti: licenca za samostalan rad, specijalizacija iz farmaceutske tehnologije
Radno iskustvo: najmanje 4 godine u struci
Uvjeti rada:  5 dana u tjednu
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, licence za samostalan rad, potvrde o specijalističkom ispitu

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili putem web obrasca za prijavu.